karkulla_logo_1000

Vi rekryterar en samkommunsdirektör

Ansökningstiden gick ut måndag 15.3.2021 kl. 15.00.

Kårkulla samkommun lediganslår tjänsten som 

SAMKOMMUNSDIREKTÖR 

Samkommunsdirektören är samkommunens högsta ledande tjänsteinnehavare och direkt underställd styrelsen. Samkommunsdirektören leder, utvecklar och övervakar samkommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse och placeringsorten är Pargas. 

Vi söker dig som har mångårig chefserfarenhet, relevant kompetens i ledarskap och förvaltningskunskap samt vetskap om kommunalt beslutsfattande. För att lyckas i ditt arbete har du även erfarenhet av social- och hälsovårdsbranschen, kännedom om Svenskfinland och är väl insatt i den kommande vårdreformen. 

Du är en kommunikativ relationsskapare med förmåga att bygga och stärka relationerna bland chefer, hos medarbetare och förtroendevalda samt också med externa intressenter och samarbetspartners. I ditt ledarskap involverar och engagerar du dina medarbetare och tillsammans lotsar ni samkommunen i ständig utveckling mot nya utmaningar och mål. Du är handlingskraftig och beslutsmässig och har god förmåga att ta både långsiktiga hållbara samt kortsiktiga nödvändiga beslut. Vi förutsätter att du är en given ambassadör för samkommunen och trivs med att ta del av offentliga uppdrag och vara synlig i media. Vi önskar även att du har ett intresse och engagemang för vår målgrupp, personer med olika funktionsnedsättningar.  

Vi erbjuder dig en intressant och utmanande chefsposition med mångsidiga arbetsuppgifter. Hos oss har du möjlighet att vara med och utforma samt utveckla framtidens omsorgstjänster för personer med funktionsnedsättning.  

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskolexamen, god administrativ förmåga och sådan förtrogenhet med området som uppgiften kräver. Enligt samkommunens språkstadga krävs av ledande tjänsteinnehavare utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket.  

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA (8 198,82 €) och tjänsten har en prövotid på sex månader. Den valda bör innan tjänsten tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 

Svenskspråkig ansökan riktas till styrelsen för Kårkulla samkommun och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem (länk till ansökan: https://bit.ly/2Zux4Fz). Ansökan kan även sändas per post till Kårkulla samkommun, förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15.3.2021 kl. 15.00. Kårkulla samarbetar med rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Sökande accepterar att ansökningshandlingar överlåts till Mercuri Urvals konsult.

För närmare information kontakta:

Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne tfn 040 709 0390

Fullmäktigeordförande Christer Rönnlund tfn 040 813 1664  

I viceordförande Jonas Heikkilä tfn 040 58141 53 

II viceordförande Inger Östergård tfn 050 5557 780 

Organisationsbeskrivning: 

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.