hjärtaliten

Vårdreformen innebär betydliga ändringar i tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning – i Nyland utvecklar vi tjänsterna tillsammans

Riksdagen har antagit lagarna om inrättande av välfärdsområden och om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet. De nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med intellektuell funktionsnedsättning läggs ner och ordnandet av tjänsterna överförs till välfärdsområdena åren 2022–2023. Projektet för genomförande av ändringarna i social- och hälsovården för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs 1.8.2021–31.12.2022.

Läs mera här om projektet och dess mål (Kårkulla.fi/Materialbank/Press och media/Övriga pressmeddelanden

#täyttäelämää#yhdessä#sotemuutos#kevapalvelut