Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Råden för servicetagare

Inom Kårkulla samkommun finns det 8 råd för servicetagare. De finns i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Kimitoön, Raseborg, Helsingfors och Borgå.

Råden för servicetagare har 5 medlemmar, 2 ersättare och en sekreterare.

Råden för servicetagare väljs bland alla de personer som får sin sysselsättning och/eller boendeservice av Kårkulla samkommun. Sekreteraren jobbar inom Kårkulla samkommun och har god kännedom om Kårkulla samkommun. Rådet för servicetagare utses av den regionala nämnden för 4 år i gången, 2021-2024.

Här kan du se en video om råden för servicetagare

HUR GÅR VALET TILL?

INFORMATION

Rådets medlemmar berättar på sin arbetsplats och hemma om rådet för servicetagare, om dess uppgift och att det ska bli val och delar ut sin broschyr. Sekreteraren informerar enhetscheferna i regionen.

KANDIDATER

Alla verksamhetspunkter som ger service kan föreslå och nominera kandidater. Personalen kan hjälpa att utse kandidat. Meddela sekreteraren för råden för servicetagare vilka som är kandidater.

KANDIDATLISTA

Sekreteraren gör en lista över alla kandidater och alla kandidater får ett nummer. Om det finns flera än 7 kandidater blir det val. Detta vill sekreteraren ha senast två veckor före valet.

Medlemmarna väljs av den regionala nämnden bland de personer som får sin sysselsättning och/eller boendeservice av samkommunen. Nämnden utser samtidigt en av samkommunen anställd person till sekreterare.

Reseräkning för råden för servicetagaren

De regionala råden för servicetagare och protokoll

Norra Österbotten

Medlemmar 2021- 2025

Heidi Klemets
Frida Granvik
Mats Björklund
Jonas Jansson
Cazandra Lehtinen
Suppleanter: Oskar Sundkvist, Magnus Lindqvist
Sekreterare: Camilla Krokfors

Mellersta Österbotten

Medlemmar 2021- 2025

Stina Lähdesmäki
Hanna Skog
Mats Träskböle
Tom Wickström
Viktor Svarvar
Ersättare: Andreas Sepänaho, Tobias Ståhlberg
Sekreterare: Dominique Donner

Södra Österbotten

Medlemmar 2021- 2025

Robin Hautaviita
Henrik Ström
Paula Häggblom
Robert Hoxell
Markus Ström
Ersättare: Jonna Backlund, Monica Hemming
Sekreterare: Linda Ek-Malm

Västra Åboland

Medlemmar 2021- 2025

Caroline Lillgäls
Jenny Jönsson
Benny Talling
Anders Ranta-aho
Eva Koivisto
Ersättare: Tiina Salmi
Sekreterare: Jessica Kakko

Östra Åboland

Medlemmar 2021- 2025

Toni Lindgren
Pia Jokela
Thomas Westerby
Mårten Engström
Saara Karlsson
Ersättare: Saga Ahlfors och
Runar Melan
Sekreterare: Annika Lahtinen

Västra Nyland

Medlemmar 2021-2025

Janina Egger
Hanna Grandell
Stefan Holmberg
Marlene Lundberg
Anna-Pia Sundell
Sekreterare: Johanna Martin

Mellersta Nyland

Medlemmar 2021-2025

Daniela Frankenhaeuser
Susanna Lundmark
John Campbell
Mikaela Kinnunen
Yvonne Heins
Maria Hasselblatt
Sekreterare Cherie Lundström

Östra Nyland

Medlemmar 2021-2025

John Pelkonen
Siv Gustafsson
Wilfred Lill-Smeds
Linda Roos
Sebastian Gyllenberg
Sekreterare: Michaela Kokkola