Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Servicetagare

Välkommen!

Här kan du läsa om aktuella händelser, kampanjer och evenemang. Du hittar även information om råden för servicetagare.

Frågor och svar om social- och hälsovårdsreformen –
Kårkullas Sote-koordinator Satu Broman svarar på Fix-TV:s frågor

Lättläst om Sote

Vad är SoTe?

Information om Sote för anhöriga

Sote heter Sohä på svenska.

Det är en förkortning för social- och hälsovårdsreform.

Reform betyder förändring.

Sote = en förändring av social- och hälsovården i Finland.

Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 1.1.2023.

Hur har social- och hälsovården varit tidigare?

Tidigare har kommunerna skött om 
att människor får den vård de behöver.

Kommunerna har betalat till Kårkulla
för att Kårkulla ska kunna vårda och stöda
personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Hur kommer social- och hälsovården att förändras?

Kommunerna sköter inte längre social- och hälsovården.

Kårkulla kommer inte att finnas kvar på samma sätt som förut.

Istället kommer välfärdsområden att 
sköta all social- och hälsovård.

Ett välfärdsområde är en organisation som sköter om 
att alla människor ska ha det bra. 

Välfärdsområdena ska bland annat sköta om: 

 • service för personer med funktionshinder
 • sjukvård
 • tandvård
 • mentalvård
 • boendeservice för äldre
 • hemvård
 • barnskydd
 • socialt arbete för vuxna
 • andra liknande saker

Hur påverkar Sote Kårkullas servicetagare?

Kårkullas servicetagare kommer att få service
av ett välfärdsområde istället för av Kårkulla.

Kårkullas verksamhet delas mellan åtta
tvåspråkiga välfärdsområden.

Boendena kommer att finnas kvar.

Ingen behöver flytta på grund av Sote.

Dagverksamheterna kommer att finnas kvar. 

Också övrig verksamhet fortsätter.

Personalen kommer att finnas kvar precis som förut.

Vilka är de tvåspråkiga välfärdsområdena?

 • Mellersta Österbotten
 • Österbotten
 • Egentliga Finland
 • Västra Nyland
 • Vanda-Kervo
 • Östra Nyland
 • Kymmenedalen
 • Helsingfors

Lättläst om specialomsorgslagen

Lättläst om Coronavaccin

Information om vaccin mot coronavirus inom Kårkulla samkommun

Nu finns i Finland vaccin mot coronavirus. 

Om du tar vaccinet skyddar du både dig själv och andra.

Du kan få coronavirus även om du tar vaccin,
men det är mindre risk att du blir allvarligt sjuk.

När du är vaccinerad smittar du inte lika lätt andra.


Alla som bor in Finland kommer att få vaccin om de vill ha det.

Eftersom det kommer lite vaccin i gången räcker det inte åt alla direkt.

De som kan bli mycket sjuka av coronavirus, får vaccin först.


Det är din egen kommun som sköter om att alla får vaccin.

Boendepersonalen tar reda på var och när du skall få din vaccination.

Bor du i egen lägenhet men får besök av boendepersonal ibland,
så berättar de var och när du skall få din vaccination.


Du får ditt vaccin mot coronavirus två gånger.

Vaccinet skyddar dig bättre om det är tillräckligt länge mellan
att du får din första och din andra spruta med vaccin.  


Du får själv bestämma om du vill få vaccin mot coronavirus.

Du behöver berätta för personalen vad du bestämt.

Om du själv inte kan eller vill bestämma,
får dina anhöriga bestämma om du ska få vaccin.


Anhöriga kan vara föräldrar, syskon eller någon som brukar hjälpa dig.

Dina anhöriga behöver då skriva på ett papper på boendet.

Där står det hur de bestämt om din vaccination.


Om du vill ha vaccin mot coronavirus så är det

sjukskötaren på boendet som ordnar så du får din vaccination.

Det kostar ingenting att ta vaccin mot coronavirus.


I Finland används trygga och bra vaccin.

Vaccinet mot coronavirus har testats före man börjat vaccinera.

Ibland kan du ändå reagera lite när du fått vaccin.

Du kan få lite rött på armen där vaccin sprutan tryckts in,
eller lite feber och värk i armen.

Det går oftast om efter några dagar.


Myndigheterna är ännu inte säkra på hur bra 

vaccinet mot coronavirus skyddar mot smitta.

Därför behöver du fortsätta hålla avstånd och tvätta händer,
hosta i armvecket och använda munskydd fastän du fått vaccin.

När myndigheterna vet mer om hur bra vaccinet kan skydda oss,
får vi veta om vi skall fortsätta hålla avstånd och tvätta händer.

Om du väljer att inte ta vaccin, får du också veta mera senare om hur du skall göra.

(Källor: THL, Social- och hälsovårdsministeriet, Kårkulla samkommun)
Pandemigruppen inom Kårkulla samkommun

                          

LL ett utdrag från FDUV:s tidning Gemenskap & påverkan: vardagen när samhället öppnar upp, Kårkulla samkommun psykolog Ann-Sofi Lundström intervjuas.

Kvalitetsarbete

Kårkulla samkommuns kvalitetsarbete (lättläst)

Servicetagarstrategi 2022-2025

Lättläst Servicetagarstrategi 2022 – 2025

Stöd i vardagen

Kanta

Recepttjänsten används inom såväl den offentliga som den privata hälso- och sjukvården.


Tjänsten visar uppgifter om recept och de anteckningar som gjorts i dem:  
– hur länge receptet är giltigt
– hur mycket medicin som finns kvar att hämta ut
– när du senast har hämtat ut medicin från apoteket
– doseringsanvisningar för medicinen
– vem som har skrivit receptet
– när och var receptet har skrivits och om receptet har förnyats.


I tjänsten kan du också begära att få ett recept förnyat.

Råden för servicetagare

Inom Kårkulla finns det åtta råd för servicetagare. Råden för servicetagare har fem medlemmar och en sekreterare. Råden för servicetagare väljs bland alla personer som får service av Kårkulla samkommun. Sekreteraren jobbar inom Kårkulla samkommun och känner bra till Kårkulla. Den regionala nämnden utser råden för servicetagare för fyra år i gången.

paraply i regnbågsfärger
Omslaget 3/2021

Tidningen Omslaget

Omslaget är Kårkullas egen tidning.
I Omslaget kan du läsa artiklar, intervjuer och om vad som är på gång. Du får gärna skriva egna texter till Omslaget.

Skicka din text till informatör malin.johansson@karkulla.fi eller per post till Malin Johansson, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Våra TV-kanaler