Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Publikationer


Kårkullas tidning Omslaget

I Omslaget kan du läsa artiklar, intervjuer och om vad som är på gång. Du får gärna skriva egna texter till Omslaget. Skicka din text till informatör malin.johansson@karkulla.fi eller per post till Malin Johansson, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Du kan bläddra i tidningarna i Omslagets arkiv på Issuu.

Dataskyddsbeskrivning för Kårkulla samkommuns tidning Omslaget

Genom att prenumerera på Kårkulla samkomuns tidning Omslaget godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.
Kårkulla samkommun behandlar prenumerantens personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och de principer som framgår av dataskyddsbeskrivningen nedan.

Registerbeskrivning:
Registeransvarig: Samkommunsdirektören (ansvarig utgivare)
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
E-post fornam.efternamn@karkulla.fi
Tfn 0247 431 200

Vilka personuppgifter ingår i registret:
Prenumerantens namn och adress.

Ändamål:
För postning av Omslaget.

Uppgifter lämnas regelmässigt ut till:
Tryckeriet Grano Oy.

Lagring och åtkomst av personuppgifterna:
Personuppgifterna lagras i registret så länge prenumerationen gäller. Personuppgifterna förvaras i digital form och är skyddade med tekniska metoder. Åtkomst till personuppgifter sker alltid med personligt lösenord och endast av de i personalen, vars arbetsuppgifter kräver åtkomst.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter samt begära radering av sina uppgifter. I ärenden som berör rättigheter gällande registret, kontakta Eva Strandwall, e-post fornamn.efternamn@karkulla.fi eller tfn 0247 431 222.

Frågor om denna beskrivning av dataskyddet kan göras per e-post till info@karkulla.fi

Kårkullas serviceutbud

Kårkulla serviceutbud (pdf)
(utgivningsdatum 1.2.2021, uppdaterad 4.2.2022)
Kårkulla palvelutarjonta (pdf)
(utgivningsdatum 1.2.2021)
Kommunhandbok (pdf)
(utgivningsdatum 1.2.2021, uppdaterad 4.2.2022)

Kårkullas broschyrer

Arbete med stöd/Tuettu työ
Arbete med stöd är en nationellt och internationellt känd metod för att stöda personer som har svårt att hitta, få och behålla ett arbete.

Lättläst om kropp, känslor och sexualitet

FDUV och Kårkulla samkommun har utarbetat en lättläst broschyr om kroppen, känslor och sexualitet. Broschyren riktar sig i första hand till svenskspråkiga ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, men även invandrare och andra som är betjänta av lättläst material kan ha nytta av den.