Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Egenkontrollplaner

Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten i det dagliga klientarbetet vid verksamhetsenheterna.

Idén med egenkontroll är att varje verksamhetsenhet har en skriftlig plan för egenkontroll med vilken olika missförhållanden i de tjänster som tillhandahålls för klienterna och olika risksituationer eller osäkerhetsfaktorer som äventyrar tjänstekvaliteten kan identifieras, förebyggas och snabbt rättas till. Egenkontrollen baserar sig på en riskhantering inom enheten där serviceprocesser utvärderas med tanke på kvalitet och klientsäkerhet. Syftet är att förebygga att risker realiseras samt att systematiskt och utan dröjsmål reagera på observerade kritiska arbetsmoment eller faktorer som kräver förbättring.

Bestämmelser om klientens rättigheter och servicekvalitet finns i socialvårdslagen och i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). Dessutom innehåller olika speciallagar om vissa klientgrupper bestämmelser om särskilda rättigheter, till exempel om uppgörandet av ett specialomsorgsprogram vid tjänster som tillhandahålls för utvecklingsstörda.

Egenkontrollplan Valvira

Text från Valvira.fi

Mellersta och södra Österbotten
Korallens serviceenhetKorallens serviceenhet
Kristallens serviceenhetKristallens serviceenhet
Kronans serviceenhetKronans serviceenhet
Kvadria serviceenhetKvadria serviceenhet
Kvalita serviceenhetKvalita serviceenhet
Närboda serviceenhetNärboda-Nygränd serviceenhet
Sydboda serviceenhetSydboda serviceenhet

Åboland och EUC
Bläsnäs serviceenhetBläsnäs serviceenhet
Bäckåkergårdens serviceenhetBäckåkergårdens serviceenhet
Fyrväpplingens serviceenhetFyrväpplingens serviceenhet
KUR serviceenhet

KUR-Kojan serviceenhet
KUR serviceenhet

KUR-Kojan serviceenhet
Kårkullavägens serviceenhet Kårkullavägens serviceenhet
Mocca serviceenhet Mocca serviceenhet
Morrestorns serviceenhetMorrestorn serviceenhet
Smålands serviceenhetSmålands serviceenhet
Triangelns serviceenhet Triangelns serviceenhet
Västra Nyland
Brogränds serviceenhetBrogränds serviceenhet
Dagtek serviceenhetDagtek serviceenhet
Fleminggatans serviceenhetFlemingsgatans serviceenhet
Fyrens serviceenhetFyrens serviceenhet
Kvarnens serviceenhetKvarnens serviceenhet
Österby serviceenhetÖsterby serviceenhet
Mellersta Nyland
Gladas serviceenhetMajparkens/Gladas/Ringvägarnas serviceenheter
Kyrkslätts serviceenhetKyrkslätt serviceenhet
Majparkens serviceenhetMajparkens serviceenhet
Treklangens serviceenhetTreklangens/Octavens serviceenheter
Andelslagsvägen serviceenhet Andelslagsvägens serviceenhet
Västerledens serviceenhetVästerledens serviceenhet
Östra Nyland
Björnbackens serviceenhet Björnbackens serviceenhet
Centrumbackens serviceenhet Centrumbackens serviceenhet
Solbacken serviceenhet Solbacken serviceenhet
Utterbäck serviceenhetUtterbäck serviceenhet
Åbackens serviceenhetÅbackens serviceenhet