Egenkontrollplaner

Egenkontroll är ett verktyg för serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten i det dagliga klientarbetet vid verksamhetsenheterna.

Idén med egenkontroll är att varje verksamhetsenhet har en skriftlig plan för egenkontroll med vilken olika missförhållanden i de tjänster som tillhandahålls för klienterna och olika risksituationer eller osäkerhetsfaktorer som äventyrar tjänstekvaliteten kan identifieras, förebyggas och snabbt rättas till. Egenkontrollen baserar sig på en riskhantering inom enheten där serviceprocesser utvärderas med tanke på kvalitet och klientsäkerhet. Syftet är att förebygga att risker realiseras samt att systematiskt och utan dröjsmål reagera på observerade kritiska arbetsmoment eller faktorer som kräver förbättring.

Bestämmelser om klientens rättigheter och servicekvalitet finns i socialvårdslagen och i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). Dessutom innehåller olika speciallagar om vissa klientgrupper bestämmelser om särskilda rättigheter, till exempel om uppgörandet av ett specialomsorgsprogram vid tjänster som tillhandahålls för utvecklingsstörda.

Egenkontrollplan Valvira

Text från Valvira.fi

Åboland och EUC
Bläsnäs serviceenhetBläsnäs serviceenhet
Bäckåkergårdens serviceenhetBäckåkergårdens serviceenhet
Fyrväpplingens serviceenhet
KUR serviceenhet KUR serviceenhet
Kårkullavägens serviceenhet Kårkullavägens serviceenhet
Mocca serviceenhet Mocca serviceenhet
Morrestorns serviceenhet
Saktis serviceenhet
Smålands serviceenhet
Triangelns serviceenhet Triangelns serviceenhet
Västra Nyland
Brogränds serviceenhet Brogränds serviceenhet
Dagtek serviceenhet
Fleminggatans serviceenhet
Fyrens serviceenhet
Kvarnens serviceenhet
Österby serviceenhet Österby serviceenhet
Mellersta Nyland
Gladas serviceenhet
Kyrkslätts serviceenhet
Majparkens serviceenhet
Octavens serviceenhet
Ringvägarnas serviceenhet
Treklangens serviceenhet
Västerledens serviceenhet
Östra Nyland
Björnbackens serviceenhetLinjevägens boende, Linjebo korttidsvård
Björnstigens boende
Centrumbackens serviceenhet Centrumbackens serviceenhet
Solbacken serviceenhet Solbacken serviceenhet
Utterbäck serviceenhet
Åbackens serviceenhetÅbackens serviceenhet