Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Organisation

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Kirjala, Pargas.

Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Förutom centralförvaltningen i Pargas består Kårkulla samkommuns förvaltning av den regionala förvaltningen som är uppdelad i Österbotten, Åboland och Nyland.

Samkommunens personalorganisation

Samkommunsdirektör
Expert- och utvecklingscenterRegional förvaltningCentralförvaltning
Chef för expert- och utvecklingscentretVerksamhetschefEkonomichef
Samarbetsorgan för substans- och kvalitetsfrågorRegioncheferPersonalchef
Utvecklingteam
Kliniskt team
Expertteam
ServiceenhetscheferFastighetschef
ServiceenhetscheferIT-chef