Organisation

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Kirjala, Pargas.

Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Förutom centralförvaltningen i Pargas består Kårkulla samkommuns förvaltning av den regionala förvaltningen som är uppdelad i Österbotten, Åboland och Nyland.

Samkommunens personalorganisation

Samkommunsdirektör
Expert- och utvecklingscenterRegional förvaltningCentralförvaltning
Chef för expert- och utvecklingscentretVerksamhetschefEkonomichef
Samarbetsorgan för substans- och kvalitetsfrågorRegioncheferPersonalchef
Utvecklingteam
Kliniskt team
Expertteam
ServiceenhetscheferFastighetschef
ServiceenhetscheferIT-chef