Centralförvaltning

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Kirjala, Pargas. Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Tilläggsuppgifter:
info@karkulla.fi
Tfn 0247 431 222 (växel)