Förtroendeorgan

Högsta beslutanderätten innehas av fullmäktige som väljs för fyra år i taget. Antalet ledamöter väljs enligt antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunerna. Fullmäktige utser revisionsnämnden, styrelsen, fastighetssektionen och de regionala nämnderna för Österbotten, Åboland och Nyland.

Valnämnd

5 ledamöter

Fullmäktige

Ledamöter från medlemskommunerna i enlighet med grundavtalet

Revisionsnämnd

5 ledamöter

Styrelse

9-11 ledamöter

Fastighetssektion

5 ledamöter

Regional nämnd i Österbotten

7 medlemmar

Regional nämnd i Åboland

7 medlemmar

Regional nämnd i Nyland

7 medlemmar

Brukarråd i södra, mellersta och norra Österbotten

7 medlemmar per brukarråd

Brukarråd i västra och östra Åboland

7 medlemmar per brukarråd

Brukarråd i västra, mellersta och östra Nyland

7 medlemmar per brukarråd

Anhörigråd i Österbotten

Anhörigråd i Åboland

Anhörigråd i Nyland

Fullmäktige

Fullmäktige 2018-2021

Fullmäktiges presidium

Christer Rönnlund, ordförande (e-post christer.ronnlund@karkulla.fi)
Jonas Heikkilä, 1. vice ordförande (e-post jonas.heikkila@karkulla.fi)
Inger Östergård, 2. vice ordförande (e-post inger.ostergard@karkulla.fi)

Ledamöter

Maria Väyrynen
Borgå
Personlig ersättare:
Stig Bäcklund
Anita Spring
Borgå
Personlig ersättare:
Ove Blomqvist
Bo Grönholm
Esbo
Personlig ersättare:
Johanna Aminoff-Winberg
Esbo
Personlig ersättare:
Nina Colliander-Nyman
Grankulla
Personlig ersättare:
Sofia Stolt
Kurt Wennerqvist
Hangö
Personlig ersättare:
Kalle Niemi
Touko Niinimäki
Helsingfors
Personlig ersättare:
Iiro Auterinen 
Oskar Ohlis
Helsingfors
Personlig ersättare:
Jona Granlund
Inger Östergård
Helsingfors
Personlig ersättare:
Laura Lybeck
Margita Nylander
Ingå
Personlig ersättare:
Tom Backman
Kaj Nyman
Jakobstad
Personlig ersättare:
Christel Granholm-Hagen
Yvonne Druveus
Jakobstad
Personlig ersättare:
Simon Holmstedt
Roy Brunell
Karleby
Personlig ersättare:
Göran Björkgård
Inger Björkqvist
Kaskö
Personlig ersättare:
Ingrid Nykänen
Yngve Engblom
Kimitoön
Personlig ersättare:
Niklas Guseff
Patrik Kanerva
Korsholm
Personlig ersättare:
Rebecca Åkers
Ida-Maria Skytte
Korsholm
Personlig ersättare:
Maria Backman
Johanna Juthborg
Korsnäs
Personlig ersättare:
Katarina Holmqvist
Christer Rönnlund
Kristinestad
Personlig ersättare:
Åsa Blomstedt
Stig Östdahl
Kronoby
Personlig ersättare:
Ossian Wassborr
Kurt Ekman
Kyrkslätt
Personlig ersättare:
Mikael Gerkman
Rea Svennas
Lappträsk
Personlig ersättare:
Erik Gammals
Agneta Sandvik
Larsmo
Personlig ersättare:
Sören Vikström
Roger Weintraub
Lojo
Personlig ersättare:
Minette Schulman
Kari Hagfors
Lovisa
Personlig ersättare:
Torbjörn Bergström
Iris Bäck-Sjökvist
Malax
Personlig ersättare:
Tage Svahn
Yngve Bergman
Mörskom
Personlig ersättare:
Jenny Eklund
Mathias Kass
Nykarleby
Personlig ersättare:
Ulf Sundstén
Guy Rosenholm
Närpes
Personlig ersättare:
Birgitta Udd
Sverker Engström
Pargas
Personlig ersättare:
Sami Suojanen
Mikaela Luoma
Pargas
Personlig ersättare:
Ritva-Lena Ehrnström
Helena Berger
Pedersöre
Personlig ersättare:
Yvonne Borgmästars
Greger Forsblom
Pedersöre
Personlig ersättare:
Christian Dahlin
Anne Skoas
Pyttis
Personlig ersättare:
Solveig Rosenblad
Stefan Högnabba
Raseborg
Personlig ersättare:
Linnea Henriksson
Marianne Isaksson-Heimberg
Raseborg
Personlig ersättare:
Frank Holmlund
Hans-Eric Christiansson
Sibbo
Personlig ersättare:
Micaela Röman
Kerstin Ekström
Sjundeå
Personlig ersättare:
Hilkka Toivonen
Carola Bäckström
Vanda
Personlig ersättare:
Håkan Sandell
Sture Erickson
Vasa
Personlig ersättare:
Paula Kullas
Jukka Eskelinen
Vasa
Personlig ersättare:
Karita Blom
Ann-Britt Backull
Vörå
Personlig ersättare:
Leena Nikkari-Östman
Jonas Heikkilä
Åbo
Personlig ersättare:
Kati Systä
Eivor Huldén
Åbo
Personlig ersättare:
Björn Taxell
Revisionsnämnd

Revisionsnämnden 2021-2025

Ordförande

Bo Grönholm

Vice ordförande

Bengt Kronqvist

Ledamöter

Panda Eriksson
Riitta Tamminen-Tallgren
Tuula Weckman

Styrelse

Styrelsen 2021-2025

Ordförande

Nina af Hällström
Esbo
Tfn: 045 6503820
nina.afhallstrom(at)gmail.com

Vice ordförande

Kjell Grönqvist
Sibbo
Tfn: 045 8991999
kjell.gronqvist(at)saunalahti.fi

Medlemmar

Roger Eriksson
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Österbotten
Pedersöre
Tfn: 050 5446438
roger.eriksson(at)pedersore.fi

Camilla Bergman-Kärpijoki
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Åboland
Pargas
Tfn: 040 5239771
cbkarpijoki(at)gmail.com

Roger Weintraub
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Nyland
Lojo
Tfn: 045 6707625
roger.weintraub(at)gmail.com

Irja Bergholm
Medlem
Kyrkslätt
Tfn:
irjal.bergholm(at)gmail.com

Conny Granqvist
Medlem
Pargas
Tfn: 050 3684868
conny.granqvist(at)edu.pargas.fi

Elin Härmälä
Medlem
Tfn: 050 5921046
elin.harmala(at)gmail.com

Christian Karlsson
Medlem
Borgå
Tfn: 041 4896226
hittivaihuti(at)gmail.com

Tuula Närvä
Medlem
Vasa
Tfn: 050 5181939
tuula.narva(at)netikka.fi

Hilkka Toivonen
Medlem
Sjundeå
Tfn: 040 7406538
hilkka.toivonen(at)kolumbus.fi

Fastighetssektion

Fastighetssektionen 2019-2021

Ordförande

Roger Weintraub, Lojo

Vice ordförande

Camilla Sandell, Åbo

Ledamöter

Christer Rönnlund, Kristinestad

Inger Östergård, Helsingfors

Carola Lithén, Korsholm

Regionala nämnden i Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 2021-2025

Ordförande

Roger Eriksson

Vice ordförande

Carola Lithén

Medlemmar

Peter Remahl
Yngve Storsved
Aija Ström
Stina Österbro
Marlene Östersund

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland 2021-2025

Ordförande

Camilla Bergman-Kärpijoki

Vice ordförande

Ann-Marie Kulla

Medlemmar

Esko Antikainen
Regina Koskinen
Rami Ojala
Satu Söderström
Jan Valli

Regionala nämnden i Nyland

Regionala nämnden i Nyland 2021-2025

Ordförande

Roger Weintraub

Vice ordförande

Lulu Waselius

Medlemmar

Mikael Gerkman
Anna-Lena Karlsson-Finne
Eliel Kilpelä
Ingeborg Malm
Matti Soirinsuo

Samarbetskommitté

Personalpolitiskt organ
Samarbetskommittén 2018-2021

Inom Kårkulla samkommun är samarbetskommittén och arbetarskyddskommissionen den samma.
Gällande arbetarskyddskommissionen utser styrelsen arbetsgivarrepresentanterna. Personalen väljer sina representanter via de representerade fackföreningarna.

Arbetsgivarparten

Susanne Karlsson, tf. samkommunsdirektör
Jeanette Gripenberg, personalchef
Ann-Catrin Vuolle, regionchef
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef

Arbetstagarparten

Susanna Agge
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Heidi Ehrnström
Mona Eriksson
Petra Kock-Hautamäki
Carita Lindblom
Mikaela Othman
Hans Rosenberg
Fanni Sundell