Förtroendeorgan

Högsta beslutanderätten innehas av fullmäktige som väljs för fyra år i taget. Antalet ledamöter väljs enligt antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunerna. Fullmäktige utser revisionsnämnden, styrelsen, fastighetssektionen och de regionala nämnderna för Österbotten, Åboland och Nyland.

Valnämnd

5 ledamöter

Fullmäktige

Ledamöter från medlemskommunerna i enlighet med grundavtalet

Revisionsnämnd

5 ledamöter

Styrelse

9-11 ledamöter

Fastighetssektion

5 ledamöter

Regional nämnd i Österbotten

7 medlemmar

Regional nämnd i Åboland

7 medlemmar

Regional nämnd i Nyland

7 medlemmar

Brukarråd i södra, mellersta och norra Österbotten

7 medlemmar per brukarråd

Brukarråd i västra och östra Åboland

7 medlemmar per brukarråd

Brukarråd i västra, mellersta och östra Nyland

7 medlemmar per brukarråd

Anhörigråd i Österbotten

Anhörigråd i Åboland

Anhörigråd i Nyland

Fullmäktige

Fullmäktige 2018-2021

Fullmäktiges presidium

Christer Rönnlund, ordförande (e-post christer.ronnlund@karkulla.fi)
Jonas Heikkilä, 1. vice ordförande (e-post jonas.heikkila@karkulla.fi)
Inger Östergård, 2. vice ordförande (e-post inger.ostergard@karkulla.fi)

Ledamöter

Maria Väyrynen
Borgå
Personlig ersättare:
Stig Bäcklund
Anita Spring
Borgå
Personlig ersättare:
Ove Blomqvist
Bo Grönholm
Esbo
Personlig ersättare:
Johanna Aminoff-Winberg
Esbo
Personlig ersättare:
Nina Colliander-Nyman
Grankulla
Personlig ersättare:
Sofia Stolt
Kurt Wennerqvist
Hangö
Personlig ersättare:
Kalle Niemi
Touko Niinimäki
Helsingfors
Personlig ersättare:
Iiro Auterinen 
Oskar Ohlis
Helsingfors
Personlig ersättare:
Jona Granlund
Inger Östergård
Helsingfors
Personlig ersättare:
Laura Lybeck
Margita Nylander
Ingå
Personlig ersättare:
Tom Backman
Kaj Nyman
Jakobstad
Personlig ersättare:
Christel Granholm-Hagen
Yvonne Druveus
Jakobstad
Personlig ersättare:
Simon Holmstedt
Roy Brunell
Karleby
Personlig ersättare:
Göran Björkgård
Inger Björkqvist
Kaskö
Personlig ersättare:
Ingrid Nykänen
Yngve Engblom
Kimitoön
Personlig ersättare:
Niklas Guseff
Patrik Kanerva
Korsholm
Personlig ersättare:
Rebecca Åkers
Ida-Maria Skytte
Korsholm
Personlig ersättare:
Maria Backman
Johanna Juthborg
Korsnäs
Personlig ersättare:
Katarina Holmqvist
Christer Rönnlund
Kristinestad
Personlig ersättare:
Åsa Blomstedt
Stig Östdahl
Kronoby
Personlig ersättare:
Ossian Wassborr
Kurt Ekman
Kyrkslätt
Personlig ersättare:
Mikael Gerkman
Rea Svennas
Lappträsk
Personlig ersättare:
Erik Gammals
Agneta Sandvik
Larsmo
Personlig ersättare:
Sören Vikström
Roger Weintraub
Lojo
Personlig ersättare:
Minette Schulman
Kari Hagfors
Lovisa
Personlig ersättare:
Torbjörn Bergström
Iris Bäck-Sjökvist
Malax
Personlig ersättare:
Tage Svahn
Yngve Bergman
Mörskom
Personlig ersättare:
Jenny Eklund
Mathias Kass
Nykarleby
Personlig ersättare:
Ulf Sundstén
Guy Rosenholm
Närpes
Personlig ersättare:
Birgitta Udd
Sverker Engström
Pargas
Personlig ersättare:
Sami Suojanen
Mikaela Luoma
Pargas
Personlig ersättare:
Ritva-Lena Ehrnström
Helena Berger
Pedersöre
Personlig ersättare:
Yvonne Borgmästars
Greger Forsblom
Pedersöre
Personlig ersättare:
Christian Dahlin
Anne Skoas
Pyttis
Personlig ersättare:
Solveig Rosenblad
Stefan Högnabba
Raseborg
Personlig ersättare:
Linnea Henriksson
Marianne Isaksson-Heimberg
Raseborg
Personlig ersättare:
Frank Holmlund
Hans-Eric Christiansson
Sibbo
Personlig ersättare:
Micaela Röman
Kerstin Ekström
Sjundeå
Personlig ersättare:
Hilkka Toivonen
Carola Bäckström
Vanda
Personlig ersättare:
Håkan Sandell
Sture Erickson
Vasa
Personlig ersättare:
Paula Kullas
Jukka Eskelinen
Vasa
Personlig ersättare:
Karita Blom
Ann-Britt Backull
Vörå
Personlig ersättare:
Leena Nikkari-Östman
Jonas Heikkilä
Åbo
Personlig ersättare:
Kati Systä
Eivor Huldén
Åbo
Personlig ersättare:
Björn Taxell
Revisionsnämnd

Revisionsnämnden 2017-2021

Ordförande

Bo Grönholm

Vice ordförande

Touko Niinimäki

Ledamöter

Hanna Järvinen
Bengt Kronqvist
Marléne Eriksson

Styrelse

Styrelsen 2018-2021

Ordförande

Anna Lena Karlsson-Finne
Grankulla
Tfn: 040-7090390
annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi

Vice ordförande

Hilkka Toivonen
Sjundeå
Tfn: 040-7406538
hilkka.toivonen@kolumbus.fi

Ledamöter

Roger Eriksson
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Österbotten
Pedersöre
Tfn: 050-5446438
roger.eriksson@pedersore.fi

Roger Weintraub
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Nyland
Lojo
Tfn: 0456707625
roger.weintraub@gmail.com

Camilla Sandell
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Åboland
Åbo
Tfn: 050-5339172
camilla.sandell@pp.inet.fi


Medlem
Eeva Bergman
Pargas
Tfn: 0400-819157
e.bergman@icloud.com

Jukka Surakka
Medlem
Åbo
Tfn: 040-5280404
jukka.surakka@arcada.fi

Annika Ahläng
Medlem
Korsholm
Tfn: 0442038820
annika.ahlang@gmail.com

Kjell Grönqvist
Medlem
Sibbo
Tfn: 0458991999
kjell.gronqvist@saunalahti.fi

Pekka Tiusanen
Medlem
Helsingfors
Tfn: 0400-457022
Pekkatiusanen3@gmail.com

Irja Bergholm
Medlem
Kyrkslätt
Tfn: 040-7329893
irjal.bergholm@gmail.com

Fastighetssektion

Fastighetssektionen 2019-2021

Ordförande

Roger Weintraub, Lojo

Vice ordförande

Camilla Sandell, Åbo

Ledamöter

Christer Rönnlund, Kristinestad

Inger Östergård, Helsingfors

Carola Lithén, Korsholm

Regionala nämnden i Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 2018-2021

Ordförande

Roger Eriksson

Vice ordförande

Carola Lithén

Medlemmar

Paula Kullas
Marianne Nylund
Birgitta Lassas
Dan-Anders Wentus
Kaj Laaja

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland 2018-2021

Ordförande

Camilla Sandell

Vice ordförande

Anne-Marie Nygrén

Medlemmar

Robert Stolpe
Egon Nordström
Ann-Marie Kulla
Monica Eriksson
Esko Antikainen

Regionala nämnden i Nyland

Regionala nämnden i Nyland 2018-2021

Ledamöter

2017-2021

Ordförande

Roger Weintraub

Vice ordförande

Pekka Poutanen

Medlemmar

Eva Sederholm
Leila Mäkynen
Marianne Isaksson-Heimberg
Kurt Ekman

Samarbetskommitté

Personalpolitiskt organ
Samarbetskommittén 2018-2021

Inom Kårkulla samkommun är samarbetskommittén och arbetarskyddskommissionen den samma.
Gällande arbetarskyddskommissionen utser styrelsen arbetsgivarrepresentanterna. Personalen väljer sina representanter via de representerade fackföreningarna.

Arbetsgivarparten

Susanne Karlsson, tf. samkommunsdirektör
Jeanette Gripenberg, personalchef
Ann-Catrin Vuolle, regionchef
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef

Arbetstagarparten

Susanna Agge
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Heidi Ehrnström
Mona Eriksson
Petra Kock-Hautamäki
Carita Lindblom
Mikaela Othman
Hans Rosenberg
Fanni Sundell