Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Förtroendeorgan

Högsta beslutanderätten innehas av fullmäktige som väljs för fyra år i taget. Antalet ledamöter väljs enligt antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunerna. Fullmäktige utser revisionsnämnden, styrelsen, fastighetssektionen och de regionala nämnderna för Österbotten, Åboland och Nyland.

Valnämnd

5 ledamöter

Fullmäktige

Ledamöter från medlemskommunerna i enlighet med grundavtalet

Revisionsnämnd

5 ledamöter

Styrelse

9-11 ledamöter

Fastighetssektion

5 ledamöter

Regional nämnd i Österbotten

7 medlemmar

Regional nämnd i Åboland

7 medlemmar

Regional nämnd i Nyland

7 medlemmar

Råd för servicetagare i södra, mellersta och norra Österbotten

7 medlemmar per råd för servicetagare

Råd för servicetagare i västra och östra Åboland

7 medlemmar per råd för servicetagare

Råd för servicetagare i västra, mellersta och östra Nyland

7 medlemmar per råd för servicetagare

Anhörigråd i Österbotten

Anhörigråd i Åboland

Anhörigråd i Nyland

Fullmäktige

Fullmäktige 2021-2025

Fullmäktiges presidium

Christer Rönnlund, ordförande (e-post christer.ronnlund@karkulla.fi)
Inger Östergård, 1. vice ordförande (e-post inger.ostergard@karkulla.fi)
Touko Niinimäki, 2 vice ordförande (e-post touko.niinimaki@karkulla.fi)

Ledamöter

Borgå
Annette Forsblom
Personlig ersättare:
Robert Andersson
Borgå
Ove Blomqvist
Personlig ersättare:
Jan Nyström
Esbo
Bo Grönholm
Personlig ersättare:
Emilia Becker
Esbo
Mari Pennanen
Personlig ersättare:
Mathew Mailaparampil
Grankulla
Nina Colliander-Nyman
Personlig ersättare:
Patrik Limnell
Hangö
Mathias Bilenberg
Personlig ersättare:
Peter Baarman
Helsingfors
Touko Niinimäki
Personlig ersättare:
Veera Rajala
Helsingfors
Arja Karhuvaara
Personlig ersättare:
Kalle Sällström
Helsingfors
Inger Östergård
Personlig ersättare:
Topi Lappalainen
Ingå
Patricia Wessman
Personlig ersättare:
Tom Backman
Jakobstad
Kaj Nyman
Personlig ersättare:
Marja Eriksson
Jakobstad
Ann-Helen Boqvist
Personlig ersättare:
Rune Back
Karleby
Lisa Ström
Personlig ersättare:
Annika Enlund-Piirto
Kaskö
Marjo Sjöblom
Personlig ersättare:
Sonja Lapveteläinen
Kimitoön
Githa Edmark
Personlig ersättare:
Minna Sund- Grönholm
Korsholm
Karolina Virta
Personlig ersättare:
Johanna Smeds
Korsholm
Ida Grandér
Personlig ersättare:
Patrik Kanerva
Korsnäs
Johanna Juthborg
Personlig ersättare:
Katarina Holmqvist
Kristinestad
Christer Rönnlund
Personlig ersättare:
Stina Lähteenmäki
Kronoby
Anne-Mie Ranta
Kronoby
Personlig ersättare:
Ossian Wassborr
Kyrkslätt
Kurt Ekman
Kyrkslätt
Personlig ersättare:
Josephine Frimodig
Lappträsk
Marina Silfast
Lappträsk
Personlig ersättare:
Kerstin Penttilä
Larsmo
Ingegerd Enqvist
Personlig ersättare:
Katarina Palo
Lojo
Roger Weintraub
Personlig ersättare:
Emilia Hallgren
Lovisa
Thomas Rosenberg
Personlig ersättare:
Torbjörn Bergström
Malax
Marie-Louis Berglund
Personlig ersättare:
Camilla Häggback
Mörskom
Jesse Mårtensson
Personlig ersättare:
Yngve Bergman
Nykarleby
Mathias Kass
Personlig ersättare:
Maria Palm
Närpes
Marja Forsén
Personlig ersättare:
Pargas
Regina Koskinen
Personlig ersättare:
Saija Westerlund-Cook
Pargas
Karl Åkerman
Personlig ersättare:
Egon Nordström
Pedersöre
Lina Sjöskog
Personlig ersättare:
Pauliina Grön
Pedersöre
Greger Forsblom
Personlig ersättare:
Christian Dahlin
Pyttis
Anne Skoas
Personlig ersättare:
Tom Ögård
Raseborg
Mikael Borgman
Personlig ersättare:
Andreas Hindrén
Raseborg
Marianne Isaksson-Heimberg
Personlig ersättare:
Frank Holmlund
Sibbo
Bodil Weckström
Personlig ersättare:
Annika Sarén
Sjundeå
Kerstin Ekström
Personlig ersättare:
Anne Laakso-Sopunki
Vanda
Hanna Holmberg-Soto
Personlig ersättare:
Hanna Höglund
Vasa
Aija Ström
Personlig ersättare:
Marianne Siermala
Vasa
Jukka Eskelinen
Personlig ersättare:
Isa Muotio
Vörå
Ann-Britt Backull
Personlig ersättare:
Madelene Lindqvist
Åbo
Panda Eriksson
Personlig ersättare:
Erika Halonen
Åbo
Camilla Sandell
Personlig ersättare:
Ida-Maria Sola
Revisionsnämnd

Revisionsnämnden 2021-2025

Ordförande

Bo Grönholm
Personlig ersättare
Emilia Becker

Vice ordförande

Bengt Kronqvist
Personlig ersättare
Ann-Charlotte Portman

Ledamöter

Panda Eriksson
Personlig ersättare
Erika Halonen

Riitta Tamminen-Tallgren
Personlig ersättare
Christian Järnefelt

Tuula Weckman
Personlig ersättare
Thomas Sundström

Styrelse

Styrelsen 2021-2025

Ordförande

Nina af Hällström
Esbo
Tfn: 045 6503820
nina.afhallstrom@gmail.com

Vice ordförande

Kjell Grönqvist
Sibbo
Tfn: 045 8991999
kjell.gronqvist@saunalahti.fi

Medlemmar

Roger Eriksson
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Österbotten
Pedersöre
Tfn: 050 5446438
roger.eriksson@pedersore.fi

Camilla Bergman-Kärpijoki
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Åboland
Pargas
Tfn: 040 5239771
cbkarpijoki@gmail.com

Roger Weintraub
Medlem och ordförande för regionala nämnden i Nyland
Lojo
Tfn: 045 6707625
roger.weintraub@gmail.com

Irja Bergholm
Medlem
Kyrkslätt
Tfn:
irjal.bergholm@gmail.com

Conny Granqvist
Medlem
Pargas
Tfn: 050 3684868
conny.granqvist@edu.pargas.fi

Elin Härmälä
Medlem
Tfn: 050 5921046
elin.harmala@gmail.com

Christian Karlsson
Medlem
Borgå
Tfn: 041 4896226
hittivaihuti@gmail.com

Tuula Närvä
Medlem
Vasa
Tfn: 050 5181939
tuula.narva@netikka.fi

Hilkka Toivonen
Medlem
Sjundeå
Tfn: 040 7406538
hilkka.toivonen@kolumbus.fi

Fastighetssektion

Fastighetssektionen 2021-2025

Ordförande

Roger Weintraub

Vice ordförande

Kjell Grönqvist

Ledamöter

Roger Eriksson
Ida Laurila
Inger Östergård

Regionala nämnden i Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 2021-2025

Ordförande

Roger Eriksson

Vice ordförande

Carola Lithén

Medlemmar

Peter Remahl
Aija Ström
Roy Wilson
Stina Österbro
Marlene Östersund

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland 2021-2025

Ordförande

Camilla Bergman-Kärpijoki

Vice ordförande

Ann-Marie Kulla

Medlemmar

Esko Antikainen
Regina Koskinen
Rami Ojala
Satu Söderström
Jan Valli

Regionala nämnden i Nyland

Regionala nämnden i Nyland 2021-2025

Ordförande

Roger Weintraub

Vice ordförande

Lulu Waselius

Medlemmar

Mikael Gerkman
Anna-Lena Karlsson-Finne
Eliel Kilpelä
Ingeborg Malm
Matti Soirinsuo

Samarbetskommitté

Personalpolitiskt organ
Samarbetskommittén 2018-2021

Inom Kårkulla samkommun är samarbetskommittén och arbetarskyddskommissionen den samma.
Gällande arbetarskyddskommissionen utser styrelsen arbetsgivarrepresentanterna. Personalen väljer sina representanter via de representerade fackföreningarna.

Arbetsgivarparten

Susanne Karlsson, tf. samkommunsdirektör
Jeanette Gripenberg, personalchef
Ann-Catrin Vuolle, regionchef
Eva Isaksson-Holmberg, arbetarskyddschef

Arbetstagarparten

Susanna Agge
Anna-Lena Aspegren-Törnroos
Heidi Ehrnström
Mona Eriksson
Petra Kock-Hautamäki
Carita Lindblom
Mikaela Othman
Hans Rosenberg
Fanni Sundell

Kalendarium

Förtroendeorganens sammanträdesdagar våren 2022

Fullmäktige
Tisdag 15.2.2022
Tisdag 14.6.2022

Styrelsen
Torsdag 27.1.2022
Måndag 28.2.2022
Torsdag 24.3.2022
Torsdag 28.4.2022
Tisdag 24.5.2022

Regionala nämnden i Österbotten
Tisdag 11.1.2022
Tisdag 8.2.2022
Tisdag 8.3.2022
Tisdag 12.4.2022
Tisdag 10.5.2022

Regionala nämnden i Åboland
Onsdag 12.1.2022
Tisdag 8.3.2022
Tisdag 12.4.2022, annullerat
Tisdag 10.5.2022

Regionala nämnden i Nyland
Tisdag 11.1.2022
Tisdag 15.2.2022
Tisdag 8.3.2022
Tisdag 12.4.2022
Tisdag 10.5.2022