Revisionsnämndens protokoll och fullmäktiges protokoll översatt till finska

Protokollen med anvisningar om sökande av ändring finns tillgängliga på webbplatsen i två år efter justeringen.

Revisionsnämndens protokoll
Revisionsnämnden 2021-2025

Ordinarie ledamöter
Bo Grönholm, ordförande
Bengt Kronqvist, vice ordförande
Panda Eriksson
Riitta Tamminen-Tallgren
Tuula Weckman


Personliga ersättare
Emilia Becker
Ann-Charlotte Portman
Erika Halonen
Christian Järnefelt
Thomas Sundström
2022
Protokoll 21.4.2022
Protokoll 3.3.2022
Protokoll 20.1.2022

2021
Protokoll 16.12.2021
Protokoll 26.4.2021
Protokoll 17.3.2021

2020
Protokoll 26.11.2020
Protokoll 3.9.2020
Protokoll 4.5.2020