Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Förvaltning

Kårkulla samkommun ger olika former av service för personer med funktionsnedsättning och för personer i deras närmiljö. Vi tror att alla människor har något att erbjuda och rätt att delta i samhället. Vi vill att alla ska ha möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt tillsammans med andra människor.

De 33 svensk- och tvåspråkiga kommunerna i Finland upprätthåller tillsammans Kårkulla samkommun. Vi har cirka 1000 anställda och en budget på cirka 62 miljoner euro.

Kårkullas ledningsgrupp

Kårkullas ledningsgrupp

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör, ordförande
Gripenberg Jeanette, personalchef
Karlsson Susanne, chef för EUC
Näsman Minna, ekonomichef
Blomgren Peter, fastighetschef
Ekblom Mikael, IT-chef
Taxell-Ahlbäck Nina, förvaltningssekreterare, sekreterare

Kårkullas ledargrupp

Kårkullas ledargrupp

Kårkulla samkommuns  lagstadgade ledargrupp för specialomsorger för mandatperioden 2021- 2024 består av:

OrdinariePersonlig ersättare
Regionchef Hilve Sandblom (ordförande)
Överläkare André Heikius (viceordförande)Avdelningsskötare Mia Bergman
Ledande habiliteringshandledare Jonathan WitickAutismhandledare Annika Lahtinen
Ledande kurator Malin Haapanen (sekreterare)
Faktureringsuppgifter

Kårkullas faktureringsadress

Mottagningen av fakturor vid Kårkulla samkommun är centraliserad. Vi ber er därför iaktta följande punkter vid fakturering av inköp som gjorts av Kårkulla samkommun, FO-nummer 0204197-3. Fakturor får inte utställas på olika enheter utan bör utan undantag faktureras till Kårkulla samkommun. Vi önskar fakturorna i första hand i elektroniskt format som nätfakturor.

Faktureringsadress för elektroniska fakturor: EDI-Signum (OVT-tunnus): 003702041973 Operatör: Apix
Operatörens förmedlar-ID: 003723327487
Om ni använder bankens e-faktureringstjänster för att skicka, vänligen kontrollera e- faktureringsadress och förmedlar-ID härifrån: http://www.apix.fi/ohje.html

Fakturor i annat elektroniskt format (pdf etc.)
Fakturor kan även skickas som elektroniska bilagor via e-post till adressen: karkulla@skannaus.apix.fi

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Kårkulla samkommun
PB 1000
00781 HELSINGFORS

Om ni har tekniska frågor angående skickade fakturor kan ni kontakta kundservice: Apix Messaging Oy, (09) 4289 1324, servicedesk@apix.fi

Ur varje faktura måste framgå en fyrsiffrig beställarkod, samt ett märke (t.ex. enhet eller beställarens namn). Vi har informerat vår personal att de alltid skall uppge beställarkoden vid inköp. Vår organisation cirkulerar inkommande fakturor utgående från beställarkoden. Den fyrsiffriga beställarkoden skall förmedlas i den elektroniska fakturafilen eller tydligt på pappersfakturan. I dessa element kan beställarkoden placeras i Finvoice-filen:

  1. InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
  2. InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
  3. InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
  4. InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
  5. DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

Leverantören bör sända sin FO-nummer i elementet <Seller PartyIdentifier>.

För att behandlingen av fakturan ska löpa smidigt hos oss ska varje beställning/leverans faktureras separat. Uppsamlingsfakturor innehållande olika leveranser och beställare fördröjer granskningen och godkännandet av fakturan med påföljden att leverantören löper risk att erhålla försenad betalning.

Tilläggsuppgifter ger:
Tfn 0247 431 206 / ekonomi@karkulla.fi

Toimittajakirje

Kårkulla samkommunin laskutusosoite (alkaen 1.1.2021)
Kårkulla samkommunin laskujen vastaanotto on keskitetty. Pyydämme teitä huomioimaan seuraavat asiat laskuttaessanne Kårkulla samkommunia (Y-tunnus 0204197-3). Laskuja ei saa osoittaa eri yksiköille, vaan kaikki laskut osoitetaan poikkeuksetta vastaanottajalle Kårkulla samkommun. Toivomme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa verkkolaskuina.

Sähköiset laskut osoitetaan osoitteeseen:
OVT-tunnus (EDI): 003702041973
Operaattori: Apix
Operaattorin välittäjätunnus: 003723327487

Jos käytätte laskujen lähettämiseen pankin verkkolaskupalvelua, verkkolaskuosoitteen ja operaattoritunnuksen voi tarkistaa täältä: http://www.apix.fi/ohje.html

Laskut muussa, sähköisessä muodossa (pdf jne.)
Voitte myös lähetää laskut sähköisenä liitteenä osoitteeseen:  karkulla@skannaus.apix.fi

Paperisten laskujen laskutusosoite:
Kårkulla samkommun
PL 1000
00781 HELSINKI

Teknisissä kysymyksissä lähettämiinne laskuihin liittyen pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun: Apix Messaging Oy, (09) 4289 1324, servicedesk@apix.fi

Jokaisesta laskusta tulee selvitä nelinumeroinen tilaajakoodi sekä tunnus (esim. yksikkö tai tilaajan nimi). Olemme tiedottaneet henkilökunnallemme, että ostojen yhteydessä on aina ilmoitettava tilaajakoodi. Organisaatiomme kierrättää saapuvat laskut tilaajakoodin perusteella. Nelinumeroinen tilaajakoodi on ilmoitettava sähköisessä laskutiedostossa tai selkeästi paperilaskuissa. Tilaajakoodi voidaan sijoittaa näihin elementteihin Finvoice-tiedostossa:

  1. InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
  2. InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
  3. InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
  4. InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
  5. DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

Toimittajan on lähetettävä Y-tunnuksensa elementissä <SellerPartyIdentifier>.

Pyydämme, että laskutatte jokaisen tilauksen/toimituksen eri laskulla, jotta laskujen käsittely tapahtuisi vaivattomasti ja nopeasti. Koontilaskut, joilla laskutetaan useita eri toimituksia ja joissa on useita eri tilaajia, hidastavat laskujen tarkistusta ja hyväksyntää, ja tämä voi aiheuttaa suorituksen myöhästymistä.

Lisätietoa antaa:
Puh. 0247 431 206 / ekonomi@karkulla.fi

Prislista för utlämnande av dokument
ProduktnamnExpeditionsavgiftKopieringsavgift per sidaFörsändelseavgift
Arbetsintyg (kopior)10 €0,50 €2,50 €
Arbetsintyg > 10 år bakåt för icke-anställda50 €0,50 €2,50 €
Lönespecifikationer (fjolårets)10 €0,50 €2,50 €
Krävande informationssökning, arbetstid 2-5h100 €0,50 €2,50 €
Krävande informationssökning, arbetstid 5-10h200 €0,50 €2,50 €