Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Service av expertteam

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Expertteam erbjuder handledning, utbildning, konsultationer, stödsamtal och bedömningar. På anmodan deltar delar av expertteamet i servicetagarens habilitering genom uppföljningar, utförande av undersökningar samt skrivande av utlåtanden och rekommendationer. Det är alltid hemkommunen som godkänner expertteamets service och behovet av servicen kan initieras av servicetagaren själv, närstående, kommunens handikappservice eller andra instanser.  
Expertteam har specialkunskap bland annat inom områden så som intellektuell och annan funktionsnedsättning, kommunikation, förebyggande av utmanande beteende, sexualitet, familjearbete, åldrande och demens. 

För att stöda ett helhetsmässigt habiliteringsarbete erbjuder experterna personcentrerad handledning och konsultation kring olika former av funktionsnedsättning också till externa aktörer.  

Regionala och mobila expertteam