Långtidshabilitering

Vid Expert- och utvecklingscentrets (EUC) serviceenhet Fyrväpplingen och KUR Kojan erbjuds dygnet runt boende samt verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning vid Saktis. På enheterna bor ett begränsat antal servicetagare, som erhåller långtidshabilitering i väntan på en ändamålsenlig boendeplats inom öppenvården.