Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
bokhyllor

Kvalitet och utveckling

God kvalitet betyder att servicen är bra och att det fungerar som man kommit överens om. En service av god kvalitet betyder att servicetagaren får den hjälp och det stöd som hen behöver. Kårkullas värdegrund är begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet. Det betyder att det Kårkulla gör ska vara lätt att förstå, lätt att hantera och kännas meningsfullt för servicetagare, personal, närstående och kommuner. Kvalitetspolicyn ger riktlinjer för hur vi uppnår kvalitet. Kårkulla har ett kvalitetscertifikat. Den kvalitetsstandard som Kårkulla följer heter ISO-9001. ISO-9001 är en världskänd kvalitetsstandard.

En viktig del av utvecklingsarbetet inom Kårkulla är att på olika nivåer inom organisationen implementera nationella kvalitetskriterier. Kvalitetskriterier finns för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning och för utveckling och utvärdering av boende. Kårkulla har förbundit sig att utveckla verksamheten utgående från kvalitetskriterierna.

Utvecklarna deltar i olika nationella arbetsgrupper och referensgrupper och hämtar på det sättet både in kunskaper till organisationen samt bidrar med synpunkter till det nationella utvecklingsarbetet. 

En del av utvecklingsarbetet är även att hålla i trådarna för olika samarbetsprojekt med andra aktörer inom vårt område.