Kris, undersökning och rehabilitering

Bokstäver med autism awarness day

Vid Expert- och utvecklingscentrets (EUC) serviceenhet för kris, undersökning och rehabilitering (KUR) samarbetar personalen tätt med experterna vid EUC på ett individuellt, målinriktat och rehabiliterande sätt.

Det mångprofessionella arbetet utgår från individens livssituation i sin helhet. Målet är att långsiktigt förbättra individens livskvalitet utgående från Kårkullas värdegrund, så att ett fysiskt, psykiskt och socialt välmående med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan upprätthållas i det egna hemmet också efter KUR-perioden.