Expert – och utvecklingscentret

EUC erbjuder fördjupad specialkunskap gällande personer med mångfacetterade utmaningar.

EUC:s mångprofessionella expertkunskap erbjuds samtliga anställda inom Kårkulla samkommun samt externa aktörer i hela Svenskfinland i form av handledning, konsultationer och fortbildning. Utöver detta erbjuds krisvård, undersökningsperioder samt korttids- och långtidshabilitering vid EUC:s enheter i Pargas.

Utvecklarna vid EUC stöder samkommunens kärnverksamhet utgående från nationella riktlinjer, de initierar utvecklingsprojekt och fungerar som verkstad för organisationens kvalitetsarbete.

Expert- och utvecklingscentret (EUC) vid Kårkulla samkommun har centraliserat ansvar för samkommunens rådgivning, handledning, konsultationer och fortbildningar samt för samkommunens kris-, undersöknings- och rehabiliteringsverksamhet (KUR).  EUC följer med forskning inom branschen och har en central position då det gäller att utveckla verksamheten inom samkommunen.  

Kontaktuppgifter

Karta över Kårkullabacken (2021)