Råden för servicetagare

Inom Kårkulla samkommun finns det 8 råd för servicetagare. De finns i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Kimitoön, Raseborg, Helsingfors och Borgå.

Råden för servicetagare har 5 medlemmar, 2 ersättare och en sekreterare.

Råden för servicetagare väljs bland alla de personer som får sin sysselsättning och/eller boendeservice av Kårkulla samkommun. Sekreteraren jobbar inom Kårkulla samkommun och har god kännedom om Kårkulla samkommun. Brukarrådet utses av den regionala nämnden för 4 år i gången, 2017-2020.

Här kan du se en video on råden för servicetagare

HUR GÅR VALET TILL?

INFORMATION

Rådets medlemmar berättar på sin arbetsplats och hemma om rådet för servicetagare, om dess uppgift och att det ska bli val och delar ut sin broschyr. Sekreteraren informerar enhetscheferna i regionen.

KANDIDATER

Alla verksamhetspunkter som ger service kan föreslå och nominera kandidater. Personalen kan hjälpa att utse kandidat. Meddela sekreteraren för råden för servicetagare vilka som är kandidater.

KANDIDATLISTA

Sekreteraren gör en lista över alla kandidater och alla kandidater får ett nummer. Om det finns flera än 7 kandidater blir det val. Detta vill sekreteraren ha senast två veckor före valet.

Reseräkning för råden för servicetagaren

De regionala råden för servicetagare och protokoll

Norra Österbotten

Medlemmar 2017-2020

Heidi Klemets
Frida Granvik
Daniel Wargh
Jonas Jansson
Andreas Byggmästare
Sekreterare: Gun Vikström

Mellersta Österbotten

Medlemmar 2017-2020

Stina Lähdesmäki
Maria Wallén
Annika Smedman
Malin Rönnblad
Tony Pått
Sekreterare: Dominique Donner

Södra Österbotten

Medlemmar 2017-2020

Robin Hautaviita
Henrik Ström
Jonna Backlund
Daniel Ivars
Markus Ström
Sekreterare: Linda Ek-Malm

Västra Åboland

Medlemmar 2017-2020

Caroline Lillgäls
Jenny Jönsson
Tiina Salmi
Johan Engström
Sekreterare: Arja Edenvall

Östra Åboland

Medlemmar 2017-2020

Toni Lindgren
Camilla Hautamäki
Peter Lindberg
Mårten Engström
Saara Karlsson
Sekreterare: Annika Lahtinen

Västra Nyland

Medlemmar 2017-2020

Gun Sundqvist
Stefan Holmberg
Cedrik Krook
Andrea Westerlund
Daniela Lindholm
Sekreterare: Johanna Martin

Protokoll

2021
8.3.2021
24.5.2021

2020
7.8.2020

Mellersta Nyland

Medlemmar 2017-2020

Daniela Frankenhaeuser
Susanna Lundmark
Gun Sundström
Paulina Bäckström
Maria Selenius
Sekreterare Maria Jäderholm

Protokoll

2020
1.7.2020

Östra Nyland

Medlemmar 2017-2020

Siv Gustafsson
Line Siren
Willfred Lillsmeds
Benita Starck
Jan-Erik Bäckman
Sekreterare: Michaela Kokkola

Protokoll

2021
9.6.2021
10.3.2021

2020
14.12.2020