Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Boende och stöd i hemmet

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Boendeservice

Varha erbjuder service som stöder boende för personer i alla åldrar. Boendeservicen planeras tillsammans med servicetagaren, hens nätverk och hemkommunen. Stödet bygger på överenskommelser och uppgjord plan för servicen utgående från servicetagarens individuella behov och önskemål. Servicen planeras så att den täcker det stöd som servicetagaren behöver på grund av en begränsning i funktionsförmågan.

I verksamheten används personcentrerad planering för att stöda brukaren i att vara delaktig i sitt eget liv och i utformandet av servicen. I boendeservicen ingår hjälp och stöd i vardagliga sysslor samt service som behövs för att främja och upprätthålla servicetagarens välfärd och hälsa. Boendeservicen utvecklas utgående från nationella kvalitetskriterier för individuellt stöd, bostäder och bostadsmiljö.

Fortgående boendeservice

Välfärdsområdena erbjuder olika former av stöd, hjälp och omsorg för personer som önskar fortgående boendeservice. Servicetagarens egna förmågor, styrkor och resurser fungerar som utgångspunkt då servicen utformas.

Självständigt boende med stöd (stödboende)

Självständigt boende med stöd är en serviceform där servicetagaren själv äger eller hyr sin lägenhet. Personal från närbelägen stödpunkt erbjuder stöd och handledning gällande skötsel av hygien och hem, matlagning, sociala relationer, delaktighet i samhället, meningsfull fritid, eller för att göra val och fatta beslut. Servicetagare som väljer att bo självständigt har möjlighet att delta i gruppverksamhet som stöder den sociala förmågan.

Boende i lägenhet eller grupp

För servicetagare som behöver utökat dagligt stöd i sitt boende erbjuds möjligheten att bo tillsammans med andra i grupp eller i en lägenhet intill andra servicetagare som behöver liknande stöd. I gruppboende hyr servicetagaren ett rum, oftast med eget badrum, och delar kök, vardagsrum och bastu med de övriga servicetagare.

Fortgående boendeservice kan erbjudas som långvarig boendeträning. I boendet övas olika färdigheter, ges stöd för ökad självständighet och olika förmågor utreds. Utgångspunkten är att servicetagaren flyttar vidare till annan boendeform då hen känner sig beredd att göra det och när lämplig boendeform hittas.