Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Arbete och sysselsättning

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Varha erbjuder arbete och sysselsättning i form av arbetslivsorienterad verksamhet och livsorienterad verksamhet.

Arbetslivsorienterad service

Inom den arbetslivsorienterade servicen erbjuder vi meningsfulla arbetsuppgifter och aktiviteter enligt personcentrerad planering.
Serviceformerna är Arbete med stöd, arbetsverksamhet vid serviceenhet och utlokaliserad arbetsverksamhet.

Arbete med stöd

Service enligt metoden Arbete med stöd omfattar stöd och handledning till personer som i regel är arbetssökande och behöver individuellt anpassat stöd för att få en anställning på öppna arbetsmarknaden. Våra arbetslivstränare har kunskap om arbetslivsfrågor och arbetsmarknads- politiska åtgärder och stöder arbetssökande både i att söka och få ett arbete. Arbetslivstränarna erbjuder fortgående stöd både till arbetstagare och arbetsgivare.

Arbete med stöd -broschyr

Arbetslivsorienterad service vid verksamhetsenhet

Verksamheten består av tillverkning av egna varor och produktion av tjänster. Förutom olika arbetsuppgifter ges möjlighet till fysiska och kulturella aktiviteter samt studiemöjligheter.

Utlokaliserad arbetsverksamhet

Utlokaliserad arbetsverksamhet ordnas på arbetsplatser i närsamhället. Det innebär att man gör vissa arbetsuppgifter under en eller flera dagar i veckan på någon arbetsplats i närsamhället. Arbetslivstränare eller handledare vid verksamhetsenhet ger stöd. Det handlar inte om anställning utan en form av arbetsverksamhet som förverkligas utanför serviceenheten.

Livsorienterad service

Livsorienterade service finns till för dem som behöver mycket stöd och hjälp.

Inom livsorienterad service satsar vi på:

  • sysselsättning i vardagen
  • att upprätthålla och lära nya vardagsfärdigheter
  • sinnesstimulering
  • fysiska aktiviteter
  • att vara utomhus
  • att vara tillsammans med andra människor

Livsorienterad verksamhet betyder inte alltid att man deltar på en viss fysisk enhet, utan den kan förverkligas på olika sätt, till exempel genom deltagande i olika aktiviteter i närsamhället eller så att verksamheten utgår från hemmet.