Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Barn och unga

 

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Regionala expertteamets service till barn och unga

Regionala expertteamet erbjuder stöd för barn och unga samt familjen vid övergångsskeden i livet så som dagis- och skolstart och senare korttidsvård, boende och arbete. Regionala expertteamets service för barn och unga är ett nätverks- och familjecentrerat arbete där servicen erbjuds i barnets/den ungas naturliga omgivning utgående från individens och omgivningens behov. Målet är att främja barnet/den ungas helhetsutveckling och att stöda en fungerande vardag får både barnet/den ungas och näromgivningen. Planering och förberedelser av servicen görs i nära samarbete med närstående. Regionala expertteamet medverkar vid individuella planerings- och uppföljningsmöten. 

pojke i kostym

Arbete och sysselsättning

Välfärdsområdena erbjuder unga platser för inlärning i arbete och sysselsättning till exempel under skollov.

Inlärning i arbete. Enheter för arbetslivs- och livsorienterad service (ALO/LO) kan erbjuda inlärningsperioder enligt överenskommelse med läroinrättning och hemkommun. Studerandena får möjlighet att bekanta sig med olika arbetsuppgifter och annan verksamhet vid Kårkullas enheter och/eller inom utlokaliserad arbetsverksamhet.

Verksamhet dagtid för personer under 18 år. Verksamhet dagtid kan erbjudas för personer under 18 år efter avslutad grundutbildning eller anpassad yrkesutbildning samt under skollov. Verksamheten planeras utgående från ålder och funktionsförmåga.

person syr tavla

Boendeservice

Välfärdsområdena erbjuder barn och unga som bor med föräldrar eller andra anhöriga boendeservice i form av korttidsvård och internatboende. Innehållet i servicen utformas individuellt och kan innebära till exempel avlastning eller boendeträning.

Avlastning för närståendevård kan ges i form av korttidsvård när situationen i familjen så kräver. Omsorgen under korttidsvistelsen ges i en trygg miljö samt planeras och anpassas utgående från barnets/den ungas ålder och funktionsförmåga.

Boendeträning som innebär förberedelse för flytt erbjuds vid enheter för korttidsvård eller annan boendeenhet. Under vistelsen stöds den unga till största möjliga självständighet i vardagsaktiviteter. Målsättningen med förberedelse inför flytt är att kartlägga den ungas önskemål och färdigheter inför valet av boendeform.

Internatboende är en boendeform, som stöder den ungas självständighetsprocess och habilitering till ett vuxet liv. Internatboende är avsett för studerande på andra stadiet som behöver boendestöd under skolveckan.

Peppargränds serviceenhet

Två personer tittar varandra i ögonen