Regionerna informerar

Västra Nyland

Aktuellt januari 2021

  • Dagverksamheten i västra Nyland håller stängt till 31.1.2021 för de som bor på boende, istället ordnas dagverksamhet på boendet. För de brukare som inte bor på våra boendeenheter är dagverksamheten öppen.
  • Säsongssamtalen för brukarna inleds på alla enheter. Triangelmodellen piloteras på Fyrens serviceenhet i Hangö samt genomförandeplanen för några brukare. Genomförandeplanen kommer att ersätta IP planerna från och med år 2022.

Gå in på serviceenheternas egna webbsidor och följ där med via social media vad som är på gång på enheterna! Många enheter har egna konton på social media där man kan följa med vardagen!

Östra Nyland

Sommarinfo i östra Nyland

Dag- och arbetsverksamheten har sommarstängt under tiden 5.7 – 1.8.2021.

Vikarierande regionchef Satu Broman har semester 21.6 – 28.6.2021 och 5.7 – 1.8.2021.
Under tiden 21.6 -28.6.2021 kan ni vänligen kontakta enhetschef Michaela Kokkola vid brådskande
ärenden, tfn 0247 431 404, michaela.kokkola@karkulla.fi.

Under tiden 5.7 – 1.8.2021 kan ni vänligen kontakta enhetschef Anders Skog vid brådskande
ärenden, tfn 0247 431 453, anders.skog@karkulla.fi

Det regionala expertteamet (Omsorgsbyrån i Borgå) har sommarstängt under tiden 12.7 -1.8.2021.

Det regionala expertteamet har semester enligt följande:
Psykolog Christel Lindqvist: 1.7 – 4.8.2021
Ped. handledare Petra Suuronen: 5.7 – 8.8.2021
Ped. handledare Katarina Dahlgren 5.7 – 3.8.2021
Kanslist Annica Åhman 1.7 – 4.8.2021
Socialkurator Sofie Rikberg: 12.7 – 8.8.2021