Regionerna informerar

Norra Österbotten

Norra Österbotten: stängning av dagverksamheten under julhelgen 2021

Dagverksamheten vid Soldalens serviceenhet är stängt i mellandagarna 27.12-31.12.2021.

Södra och mellersta Österbotten

Mellersta och södra Österbotten: stängning av dagverksamheten under julen 2021

 Dagverksamheten vid Kvadria, Närboda och Sydboda serviceenhet är stängda v. 52, d.v.s. 24.12.2021-2.1.2022.

Åboland

Temakväll 26.10.2021

Självbestämmande och begränsningsåtgärder utifrån specialomsorgslagen
Social- och hälsovårdsreformen

Ändringar i specialomsorgslagen (Social- och hälsovårdsministeriet)

Stängning av dagverksamheterna i region Åboland under
jul- och nyårshelgen 2021

Dagverksamheterna i region Åboland håller stängt under jul-och nyårshelgen
2021 enligt följande:

Smålands se/Café Sågbacken: vecka 52 & 7.1.2022.
Mocca se: vecka 52 & 7.1.2022 förutom dagverksamheten i Kirjala som har
öppet vecka 52.
Bäckåkergårdens se/Olympiaden: vecka 52 & 7.1.2022.

Servicetagarna är under nämnda tidpunkter hemma hos anhöriga eller på
boendeenheter.

Västra Nyland

Aktuellt januari 2021

  • Dagverksamheten i västra Nyland håller stängt till 31.1.2021 för de som bor på boende, istället ordnas dagverksamhet på boendet. För de brukare som inte bor på våra boendeenheter är dagverksamheten öppen.
  • Säsongssamtalen för brukarna inleds på alla enheter. Triangelmodellen piloteras på Fyrens serviceenhet i Hangö samt genomförandeplanen för några brukare. Genomförandeplanen kommer att ersätta IP planerna från och med år 2022.

Gå in på serviceenheternas egna webbsidor och följ där med via social media vad som är på gång på enheterna! Många enheter har egna konton på social media där man kan följa med vardagen!

Östra Nyland

Omorganisering i Östra Nyland

För att minska smittspridning mellan enheterna kommer dag- och arbetsverksamheten från och med den 15.12.2021 till årets slut (dagverksamheten är stängd vecka 52) att förverkligas utgående från boendet för de servicetagare som har boendeplats inom Kårkulla i östra Nyland. För de servicetagare som enbart erhåller dag- och arbetsverksamhet av Kårkulla i östra Nyland förverkligas dag- och arbetsverksamheten på sedvanligt vis. Personal från dag- och arbetsverksamheten omfördelas till boendena under denna tid. Koordineringen av personal från Solbacken till boendeenheterna sköts av Solbackens enhetschef, Satu Broman.