Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Regionerna informerar

Åboland

Inbjudan till diskussionstillfälle kring utvecklingsbehov gällande svenskspråkig service för personer med IF

Bästa anhöriga i region Åboland!

Omstrukturering och sammanslagning av serviceenheter samt triangelledarskap förverkligas i
region Åboland under året 2022. Den nya ledarskapsmodellen-triangelledarskap- genomförs
inom Kårkulla samkommun i enlighet med de godkända målsättningarna för år 2022 för att
stärka ledarskapet och kunnandet. Triangelmodellen består av en enhetschef, en ansvarig
handledare och en ansvarig sjukskötare.
Antalet serviceenheter kommer att minska i region Åboland från sju till fem. Den administrativa
delen av omstruktureringen och sammanslagningen av serviceenheter har redan förverkligats
men processen kommer även att innebära en hel del flytt av både servicetagare och personal
som förverkligas i september, efter sommarsemestrarna.

De nya serviceenheterna i region Åboland är följande:
1. Bostadsvägens serviceenhet: nuvarande Peppargränd och Skansvägen i Pargas samt
Bäckåkergården i Åbo. Från och med september består Bostadsvägens se av nuvarande Lyan
dit många av Peppargränds och Skansvägens servicetagare och personal flyttar samt av
Bäckåkergården. Enhetschef: Cecilia Salonius, Tfn. 0247 431 219
2. Peppargränd serviceenhet: nuvarande Lyan och Morrestorns se (Tennby och Pjukala).
Från och med september består Peppargränds se av Peppargränd (dit flera servicetagare och
personal från Lyan flyttar) och av nuvarande Morrestorns se. Enhetschef: Marjo Lepistö-Grönroos, Tfn. 0247 431 312
3. Kårkullavägens serviceenhet: från och med 1.3.2022 slås nuvarande Triangelns se och
Kårkullavägens se ihop. Enhetschef: Heidi Ehrnström, Tfn 0247 431 310
4. Smålands serviceenhet: inga förändringar vad gäller verksamhetspunkter. Smålands se
består av Café Sågbacken/Kimito AC, Smålands boende och Mästargränd. Enhetschef från
och med 1.2.2022: Mia Karlsson-Sabie, Tfn. 0247 431 311.
5. Mocca dagverksamhet: inga andra förändringar än att dagverksamheten Olympiaden, som
tidigare tillhörde Bäckåkeråkergårdens se, tillhör Mocca se från och med 5.2.2022. Mocca se
består av Strandvägen 22 och Annexet i Pargas, Mocca Backen i Kirjala och Flätan i Åbo.
Enhetschef: Yvonne Aspelin, Tfn. 0247 431 331.

Omstrukturering och sammanslagning av serviceenheter är nödvändigt för att kunna erbjuda
mera lämpliga boendealternativ till våra servicetagare samt stärka kunnandet och ledarskapet
på enheterna. Email till enhetscheferna: fornamn.efternamn@karkulla.fi


Med vänlig hälsning,
Hilve Sandblom Tfn. 0247 431 224, e-post: hilve.sandblom@karkulla.f