Regionerna informerar

Västra Nyland

Aktuellt januari 2021

  • Dagverksamheten i västra Nyland håller stängt till 31.1.2021 för de som bor på boende, istället ordnas dagverksamhet på boendet. För de brukare som inte bor på våra boendeenheter är dagverksamheten öppen.
  • Säsongssamtalen för brukarna inleds på alla enheter. Triangelmodellen piloteras på Fyrens serviceenhet i Hangö samt genomförandeplanen för några brukare. Genomförandeplanen kommer att ersätta IP planerna från och med år 2022.

Gå in på serviceenheternas egna webbsidor och följ där med via social media vad som är på gång på enheterna! Många enheter har egna konton på social media där man kan följa med vardagen!

Östra Nyland

– Triangelledarskapet piloteras på Centrumbackens serviceenhet fr.o.m. 29.3.2021. Triangelledarskapets syfte är att leda och arbeta mångprofessionellt, förstärka personalens kunnande och välmående samt öka brukarnas välmående, trivsel och trygghet.

Enhetschefen Anders Skog leder verksamheten tillsammans med Linda Carlström och Paulina Westin. Linda Carlström fungerar som ansvarig handledare och Paulina Westin som ansvarig sjukskötare på Centrumbackens serviceenhet. Paulina ansvarar över sjukvården och läkemedelshantering och Linda ansvarar över det pedagogiska arbetet och vikarierar enhetschefen vid behov.

– Mia Eriksson har anställts som sjukskötare med ansvarsuppgifter på Utterbäck serviceenhet från 23.3.2021.

– Omsorgsbyrån har ändrat sitt namn till regionala expertteamet i östra Nyland, eftersom de hör till EUC, Expert- och utvecklingscenter, kontaktuppgifterna hittas från https://karkulla.fi/serviceenheter-expertteam/ostra-nyland/

– Björnbackens serviceenhet börjar med pilotering av VideoVisit på Björnstigens lägenhetsboende. Projektets syfte är att utöka brukarnas självständighet och trygghet med hjälp av välfärdsteknologi. Brukarna har möjlighet att använda en egen ipad och kan ha via ipad kontakt med personal. Projektet är ännu i startgroparna, men det blir spännande att se hur det framskrider.

Trevlig Första Maj!