Regionerna informerar

Västra Nyland

Aktuellt januari 2021

  • Dagverksamheten i västra Nyland håller stängt till 31.1.2021 för de som bor på boende, istället ordnas dagverksamhet på boendet. För de brukare som inte bor på våra boendeenheter är dagverksamheten öppen.
  • Säsongssamtalen för brukarna inleds på alla enheter. Triangelmodellen piloteras på Fyrens serviceenhet i Hangö samt genomförandeplanen för några brukare. Genomförandeplanen kommer att ersätta IP planerna från och med år 2022.

Gå in på serviceenheternas egna webbsidor och följ där med via social media vad som är på gång på enheterna! Många enheter har egna konton på social media där man kan följa med vardagen!

Östra Nyland

Lägesrapport från östra Nyland

Vi har bakom oss en otroligt fin och het sommar.
Vår verksamhet är nu i full rulle, dag -och arbetsverksamheten har öppnat sin verksamhet i
sin helhet och det känns otroligt bra!

Covid 19- läget i östra Nyland är inte ännu heller under kontroll, men vi gör vårt bästa att
hålla verksamheten i gång med rådande restriktioner. Tyvärr kan vi inte ännu ordna
anhörigkvällar, eller andra större evenemang i den rådande situationen. Vi måste vänta
ännu ett tag att situationen blir bättre och att alla har fått båda doser av Corona vaccinet.
Läget är nu lugnt på enheterna.

Annina Alexandersson återvänder till sitt jobb som regionchef den 6.9.2021.
Vi välkomnar henne varmt tillbaka på jobb!

Vikarierande regionchefen Satu Broman återgår till sitt gamla jobb som enhetschef på
Solbackens serviceenhet från 4.10.2021. Vikarierande enhetschefen Michaela Backman
(tidigare Kokkola) i sin tur fortsätter som ställföreträdare på Solbackens se och kommer att
ansvara för Utterbäcks dag- och arbetsverksamhet från 4.10.2021.
Tack för ett fint samarbete med brukarna, personal och anhöriga.
Det blir spännande att se vad hösten hämtar med sig.

Ta hand om varandra!