Regionerna informerar

Västra Nyland

Aktuellt januari 2021

  • Dagverksamheten i västra Nyland håller stängt till 31.1.2021 för de som bor på boende, istället ordnas dagverksamhet på boendet. För de brukare som inte bor på våra boendeenheter är dagverksamheten öppen.
  • Säsongssamtalen för brukarna inleds på alla enheter. Triangelmodellen piloteras på Fyrens serviceenhet i Hangö samt genomförandeplanen för några brukare. Genomförandeplanen kommer att ersätta IP planerna från och med år 2022.

Gå in på serviceenheternas egna webbsidor och följ där med via social media vad som är på gång på enheterna! Många enheter har egna konton på social media där man kan följa med vardagen!