Anhörigråd

Anhörigråd

Kårkulla samkommuns anhörigråd bildades kring årsskiftet 2014-2015 i enlighet med samkommunens anhörigstrategi 2014-2016. Syftet med anhörigråden är att ta vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden.

Anhörigråd finns i alla sju regioner. Varje anhörigråd består av ca fem medlemmar med regionchefen som sekreterare.

Reseräkning för anhöriga

Norra Österbottens anhörigråd

Medlemmar 2019-2020

Gerd Strand ordf.
Olof Snellman
Jan Wargh
Siv-Britt Häggman
Stefan Jåfs
Ann-Catrine Vuolle sekr.

Protokoll

2021
1.2.2021

2020
26.3.2020

2019
6.8.2019
24.9.2019

Södra och mellersta Österbottens anhörigråd

Medlemmar 2019-2020

Peter Bergelin
Bo-Anders Ingo
Christina Mannfolk
Anna-Maria Skytte
Kim Strandberg
Otto Domars sekr.

Protokoll

2020

2019

Åbolands anhörigråd

Medlemmar 2019-2020

Tom Björkfors ordf.
Annika Holmberg
Eivor Huldén
Eivor Jönsson
Vivan Norring-Nyström
Hilve Sandblom sekr.

Västra Nylands anhörigråd

Medlemmar 2019-2020

Minna Ahlmark
Jan-Olof Järnström
Tom Palmberg
Mia Lönnroth
Nanny Sundström
Trude Jansson-Wenberg sekr.

Mellersta Nylands anhörigråd

Medlemmar 2019-2020

Sten Sjöman
Christina Lång
Ann-Marie Knuuttila
Nina Hovén-Korpela
Jörgen Ingman
Ingela Lindholm sekr.

Östra Nylands anhörigråd

Medlemmar 2019-2020

Mats Fontell ordf.
Monica Ståhls-Hindberg
Hans Johansson
Birgitta Forssell
Satu Broman sekr.