Anhörigråd

Anhörigråd

Kårkulla samkommuns anhörigråd bildades kring årsskiftet 2014-2015 i enlighet med samkommunens anhörigstrategi 2014-2016. Syftet med anhörigråden är att ta vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden.

Anhörigråd finns i alla sju regioner. Varje anhörigråd består av ca fem medlemmar med regionchefen som sekreterare.

Reseräkning för anhöriga

Norra Österbottens anhörigråd

Medlemmar 2021-2022

Gerd Strand
Linnéa Björkell
Jan Wargh
Siv-Britt Häggman
Marianne Sundstedt
Ann-Catrine Vuolle sekr.

Protokoll

2021
24.5.2021
1.2.2021

2020
26.3.2020


Södra och mellersta Österbottens anhörigråd

Medlemmar 2021-2022

Anna-Maria Skytte
Bo-Anders Ingo
Christina Mannfolk
Kim Strandberg
Camilla Öster
Monica Johnson
Mari-Anette Rönnlund sekr.

Åbolands anhörigråd

Medlemmar 2021-2022


Annika Holmberg
Eivor Huldén
Eivor Jönsson
Vivan Norring-Nyström
Seppo Wahl
Hilve Sandblom sekr.

Västra Nylands anhörigråd

Medlemmar 2021-2022

Icca Krook
Henrik Nyqvist
Hanna Storbacka
Mia Lönnroth
Nanny Sundström
Trude Jansson-Wenberg sekr.

Mellersta Nylands anhörigråd

Medlemmar 2021-2022

Jörgen Ingman
Christina Lång
Johan Uusimäki
Mauri Nyqvist
Carola Bäckström
Kim Meller sekr.

Östra Nylands anhörigråd

Medlemmar 2021-2022

Mats Fontell
Marika Nuikka
Hans Johansson
Birgitta Forssell
Katarina Nyholm
Satu Broman sekr.