Anhöriga

Anhörigas resurser tas till vara till exempel genom att de kan vara med och bidra med fritidsprogram på boendet (exempelvis sångstunder, pysselkvällar, bistå vid utfärder) efter intresse och förmåga. I dag- och arbetsverksamheten kan anhöriga bidra med bland annat kulturella inslag.

Anhörigstrategin 2020-2023

Kvalitetsmätningar för år 2020

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv (innefattande temporärboendeservice). Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv görs av en eller flera närstående till brukaren. Enhetschefen bifogar mätningens länk via e-post till närstående enligt behov.
Deadline för mätningen är 5.2.2021. Alla svar behandlas anonymt. 

Välkommen att ge respons på vår verksamhet

Kårkulla samkommun värdesätter respons från brukare, anhöriga, kunder och personal. Responsen ger oss riktlinjer för hur vi kan utveckla vår service och vad vi behöver bli bättre på. Respons kan inlämnas, som webbformulär, antingen som fritt formulerad text eller i riktad form. Den riktade responsen har en behandlingstid på 14 dagar. All respons behandlas anonymt. Vid inlämning av respons väljer man själv ifall man vill lämna sina kontaktuppgifter. 

Ge respons

Reseräkning