Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Andlig verksamhet

omsorgsprast-claus-terlinden

Claus Terlinden arbetar som omsorgspräst i Svenskfinland och en del av arbetet utförs i samarbete med Kårkulla samkommun. Claus berättar vad det innebär att jobba som omsorgspräst.

Att jobba som präst betyder för mig att jag för mig själv och tillsammans med andra får fundera kring livet och allt det man kanske tänker på när man hör ord som ’Gud’, ’Jesus’, ’kyrka’. Vad betyder sådana ord? Vad har de att göra med hur jag lever mitt liv? Hur vi lever våra liv tillsammans? Hur kan de hjälpa mig att mera bli den jag är? Det är det här gudstjänst och andakt handlar om. Eller dop, skriftskola och konfirmation, vigsel och jordfästning: vi samlas kring frågan efter livet, efter vem vi är, vem vi kan vara, var och en för sig själv och vi tillsammans. Som omsorgspräst får jag göra detta prästarbete för och tillsammans med personer med kognitiv funktionsnedsättning. Jag får då fundera extra noggrant hur vi kan vara en kyrka så att alla ryms med – även om ens sätt att kommunicera och förstå kanske avviker från genomsnittet. Funktionsnedsättning ska inte bli ett hinder för att kunna utöva och leva sin tro.

Jag besöker olika dagverksamheter, boenden och skolor. Där bjuder jag in till sångstunder, andakter och diskussioner. Ibland träffas vi för gudstjänst i en kyrka. Man kan också prata med mig enskilt. Jag har inte svar på alla frågor. Men ibland är det lika viktigt att bara ha någon som lyssnar, någon som hjälper en att fundera själv. Det är det vi kallar för själavård. Jag arbetar för att öka medvetenheten om att människor är ganska olika och för att en kognitiv funktionsnedsättning inte blir ett handikapp i församlingssammanhang. Jag är anställd av kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) och har hela Svenskfinland som arbetsområde. Kårkulla är en viktig samarbetspartner för mig. Jag besöker serviceenheter med varierande regelbundenhet, vissa oftare, andra kanske inte så ofta.

Omsorgspräst
Claus Terlinden
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala
Tfn 040-6881451
E-post claus.terlinden@karkulla.fi