Kårkullas verksamhet

Ett barn med cykelhjälm

Kårkulla erbjuder service
i hela Svenskfinland

Kårkulla samkommun består av 33 tvåspråkiga kommuner och erbjuder service i hela Svenskfinland. Samkommunens uppgift är att erbjuda service till personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning och deras familjer.

Kårkulla erbjuder service till:
• barnfamiljer
• ungdomar
• vuxna
• seniorer

Kårkullas serviceutbud består av:
• expertteamens verksamhet
• boendeservice
• dag- och arbetsverksamhet
• expert- och utvecklingscentrets service