en hand

Vaccinationsordning och covid-19 sjukdomens riskgrupper

THL har i samråd med den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor KRAR producerat en förteckning utifrån vilken man bestämmer i vilken ordning coronavirusvaccin erbjuds personer under 70 år som lider av olika underliggande sjukdomar.

Här kan du kan läsa mera om vaccinationsordningen för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom

Kommunerna bestämmer vaccinationsordningen och hur vaccinationerna sker, detta kan inte samkommunen påverka och det kan finnas skillnader i förfarandet mellan kommunerna. Följ med informationen på kommunernas webbsidor gällande covid-19 vaccinering och kontakta vid behov den lokala hälsovårdscentralen eller kommunens kontaktperson för covid-19-vaccinering för att utreda hur vaccinationerna sker.

Pandemigruppen inom Kårkulla samkommun