fack som en väska

Styrelsens kalendarium våren 2021

Styrelsen sammanträder våren 2021 enligt följande:

Torsdag 28.1.2021
Torsdag 25.2.2021 Preliminärt bokslut/ Övergripande mål 2022
Torsdag 25.3.2021 Bokslut 2020 med verksamhetsberättelse
Torsdag 22.4.2021
Torsdag 27.5.2021 Budgetramar och preliminära prissättningsgrunder 2021

Sammanträdena ordnas i första hand elektroniskt.