personer vid ett mötesbord

Styrelsens kalendarium hösten 2021 och våren 2022

Styrelsen sammanträder i december 2021 – juni 2022 enligt följande:


Torsdag 16.12.2021
Torsdag 27.1.2022 Seminarium för förtroendevalda
Torsdag 24.2.2022 Preliminärt bokslut
Torsdag 24.3.2022 Bokslut 2021 med verksamhetsberättelse
Torsdag 28.4.2022
Tisdag 24.5.2022

Sammanträdena ordnas i första hand elektroniskt.
De elektroniska mötens inleds kl. 10.00.