Dokumentfolder

Styrelsen sammanträder 2.12.2021

Styreslen sammanträder 2.12.2021 kl. 11:00 via elektronisk förbindelse/Teams.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta samkommunsdirektör Otto Ilmonen (tfn 0247 431 007) eller förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck (tfn 0247 431 217 ).

Här hittar du föredragningslistan 2.12.2021