Händer i ring

Sommarinfo i östra Nyland

Dag- och arbetsverksamheten har sommarstängt under tiden 5.7 – 1.8.2021.

Vikarierande regionchef Satu Broman har semester 21.6 – 28.6.2021 och 5.7 – 1.8.2021.
Under tiden 21.6 -28.6.2021 kan ni vänligen kontakta enhetschef Michaela Kokkola vid brådskande
ärenden, tfn 0247 431 404, michaela.kokkola@karkulla.fi.

Under tiden 5.7 – 1.8.2021 kan ni vänligen kontakta enhetschef Anders Skog vid brådskande
ärenden, tfn 0247 431 453, anders.skog@karkulla.fi

Det regionala expertteamet (Omsorgsbyrån i Borgå) har sommarstängt under tiden 12.7 -1.8.2021.