Västerledens serviceenhet

Västerledens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt
stödboende. Enheten är belägen i Grankulla.

vardagsrum

Västerledens serviceenhet

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende.
  • Grankulla boendet är beläget i ett höghus i centrum av Grankulla med tillhörande gruppbostad, lägenheter och stödboende.
  • Granboet är beläget i ett naturskönt område på gränsen mellan Grankulla och Esbo.
  • servicetagarna deltar i många aktiviteter utanför boendet.
  • enheten är bemannad kl. 11:00-08:00 på vardagar och dygnet runt på veckoslut.

Kontaktuppgifter

Västerledens serviceenhet

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 359

Vikarierande enhetschef

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Maria Seger
Tfn 0247 431 359
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Granboet boende

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 471 / Tfn 0247 431 472
eboende@karkulla.fi

Granboets stödboende

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 471 / Tfn 0247 431 472
eboende@karkulla.fi

Grankulla boendet

Ersvägen 15, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 474 / Tfn 0247 431 473
gboende@karkulla.fi

Grankulla stödboendet

Ersvägen 15, 02700 Grankulla
Tfn 0247 431 474 / Tfn 0247 431 473
gboende@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun