Utterbäck serviceenhet

Utterbäck serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende i skärgårdsmiljö. Enheten är belägen i Fagersta, Borgå. På området finns egen badstrand och ett stall med två hästar.

Husbyggnad
Hus
kök
vardagsrum
Arbetsbord med frukt

Pia-hemmet

 • är ett gruppboende för vuxna personer.
 • alla hyresgäster arbetar under vardagar inom områdets dagverksamhet eller i Borgå.
 • personal finns att tillgå dygnet runt då hyresgästerna är hemma.
 • området har eget tillredningskök med matsal.
 • är beläget i en naturskön skärgårdsmiljö på landet, cirka 15 kilometer från Borgå centrum.

Åsens lägenhetsboende

 • är ett lägenhetsboende där hyresgästerna bor självständigt i egna
 • tvårummare.
 • finns även ett gemensamt utrymme där man kan umgås, spela spel eller
 • tillreda middagar tillsammans.
 • personal finns att tillgå dygnet runt.
 • området har eget tillredningskök med matsal.
 • är beläget i en naturskön skärgårdsmiljö på landet, cirka 15 kilometer från Borgå centrum.

Villa Nan

 • är ett gruppboende med seniorprofil.
 • personalen arbetar utgående från ett resursförstärkande arbetssätt och aktiverar seniorerna.
 • seniorklubb hålls alla vardagar för de hyresgäster som är hemma dagtid. personal finns att tillgå dygnet runt.
 • området har eget tillredningskök med matsal.
 • är beläget i en naturskön skärgårdsmiljö på landet, cirka 15 kilometer från Borgå centrum.

Wilhelmina

 • är ett gruppboende med autismprofilering.
 • erbjuder strukturerad verksamhet utgående från individuella behov.
 • personal finns att tillgå dygnet runt, förutom under förmiddagar då hyresgästerna deltar i dagverksamhet.
 • området har eget tillredningskök med matsal.
 • är beläget i en naturskön skärgårdsmiljö på landet, cirka 15 kilometer från Borgå centrum.

Kontaktuppgifter

Utterbäck serviceenhet

Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Enhetschef

Kerstin Hellroos
Tfn 0247 431 407
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pia-hemmet

Ansvarig handledare

Terese Liitiäinen
Tfn 0247 431 237
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pia-hemmets gruppboende tfn 0247 431 459

Åsens lägenhetsboende

Ansvarig handledare

Cassandra Sarström
Tfn 0247 431 455
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Åsens lägenhetsboende tfn 0247 431 465

Villa Nan

Ansvarig handledare

Cassandra Sarström
Tfn 0247 431 455
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Villa Nans seniorboende tfn 0247 431 464 eller 0247 431 462

Wilhelmina

Ansvarig handledare

Terese Liitiäinen
Tfn 0247 431 237
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Wilhelmina-sidan tfn 0247 431 461, Albertina-sidan tfn 0247 431 466

 Utterbäck kök

Husmor

Maria Karlqvist
Tfn 0247 431 413

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun