Triangelns serviceenhet

Triangelns serviceenhet erbjuder boende för personer med grav funktionsnedsättning och för personer med autism. Triangelns serviceenhet är belägen i Kirjala, Pargas.

Blomsterprakt
Husfasad
Interiörbild från boende

Triangeln

  • är ett gruppboende
  • är ett boendealternativ för personer med grav utvecklingsstörning och för personer med autism
  • består av tre moduler med egna rum samt tillhörande badrum. En av avdelningarna har dessutom ett litet kök i varje rum. Varje modul har en egen bakgård.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är belägen vid Kårkulla samkommun i Kirjala, Pargas. Området är naturskönt och lugnt, cirka tio kilometer från Pargas centrum.

Kontaktuppgifter

Triangelns serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Triangeln gröna sidan: tfn 0247 431 294
Triangeln röda sidan: tfn 0247 431 240
Triangeln blåa sidan: tfn 0247 431 296

Enhetschef  

Heidi Ehrnström
Tfn 0247 431 310
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Triangeln: Åsa Bergman
Tfn 0247 431 247
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun