Treklangens serviceenhet

Treklangens serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet samt arbete med stöd. Enheten är belägen i Helsingfors.

Fastigheten Treklangens serviceenhet
Fastigheten Treklangens serviceenhet
Hantverk på Treklangens serviceenhet

Treklangens serviceenhet

  • erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet utgående från sju basgrupper.
  • strävar efter att personerna som deltar i verksamheten ska kunna pröva på olika sorters arbetsuppgifter och flexibelt bygga ihop sin arbetsvecka.
  • arbetet eller sysselsättningen på enheten kan bestå av underleverantörsarbete, hantverk och skapande verksamhet samt motion och avslappning.
  • det finns även en shop/loppisverksamhet som ansvarar för butiksverksamheten.
  • i strukturgruppen erbjuds verksamhet för personer som har särskilda behov av tydliga strukturer.
  • erbjuder även arbete med stöd verksamhet som kan vara ett komplement till arbetet på enheten.

Kontaktuppgifter

Treklangens serviceenhet

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00410 Helsingfors
Tfn 0247 431 408

Enhetschef

Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Cherie Lundström
Tfn 0247 431 019
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Underleverantörsgrupp: 0247 431 422
Strukturgrupp: 0247 431 494
Hantverksgrupp: 0247 431 423

Treklangens dagverksamhet

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00390 Helsingfors
Tfn 0247 431 495

Treklangens arbete med stöd

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00390 Helsingfors
Tfn 0247 431 428

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun