Sydboda serviceenhet

Sydboda serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service samt grupp- och lägenhetsboende. Dessutom erbjuds korttidsvård. Enheten är belägen i Kristinestad.

Husbyggnad
Husgavel
Radhus
Interriörbild av boende
Utomhusplats
Husbyggnad
Sydboda2

Dagverksamheten

  • verksamheten består av tre olika arbetsgrupper med varsin handledare.
  • förutom underleverantörsarbete kan servicetagarna delta i verksamhet som till exempel hushållssysslor, data, butiks- och cafébesök och individuella träningsuppgifter samt sinnesstimulering.
  • erbjuder även utlokaliserad arbetsverksamhet.
  • några av servicetagarna arbetar utlokaliserat på butik.
  • är beläget i Kristinestad.

Boendet

  • är ett grupp-, lägenhets- och korttidsboende.
  • På boendet finns sammanlagt 11 boendeplatser med vård dygnet runt.
  • I radhuset finns 5 lägenheter där de får hjälp dag- och kvällstid.
  • boendet är uppdelat i två spegelvända sidor med ett personalkansli i mitten.
  • är beläget i Kristinestad.

Kontaktuppgifter

Sydboda serviceenhet

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Vikarierande enhetschef

Eivor Lillås
Tfn 0247 431 607
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Mikaela Norrteir
Tfn 040 481 8706
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Linda Nyman
Tfn 040 6835 394
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boende

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad
Tfn 0247 431 665

Dagverksamhet

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad 
Tfn 0247 431 627 / kök 0247 431 537

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun