Sydboda serviceenhet

Sydboda serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service samt grupp- och lägenhetsboende. Dessutom erbjuds korttidsvård. Enheten är belägen i Kristinestad.

Husbyggnad
Husgavel
Radhus
Interriörbild av boende
Utomhusplats
Husbyggnad
Sydboda2

Dagverksamheten

 • verksamheten består av tre olika arbetsgrupper med varsin handledare.
 • förutom underleverantörsarbete kan servicetagarna delta i verksamhet som till exempel hushållssysslor, data, butiks- och cafébesök och individuella träningsuppgifter samt sinnesstimulering.
 • erbjuder även utlokaliserad arbetsverksamhet.
 • på gården finns ett snickeri som servicetagarna har tillgång till vissa tider i veckan.
 • några av servicetagarna arbetar utlokaliserat på butik och åldringshem.
 • är beläget i Kristinestad.

Boendet

 • är ett grupp-, lägenhets- och korttidsboende.
 • sammanlagt finns 11 boendeplatser.
 • boendet är uppdelat i två spegelvända sidor med ett personalkansli i mitten.
 • personal finns på plats från eftermiddag till följande morgon. Boendet står som regel tomt mellan halv tio på morgonen till tre på eftermiddagen då servicetagarna är på jobb.
 • är beläget i Kristinestad.

Kontaktuppgifter

Sydboda serviceenhet

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Vikarierande enhetschef

Eivor Lillås
Tfn 0247 431 607
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 664
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boende

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad
Tfn 0247 431 665

Dagverksamhet

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad 
Tfn 0247 431 627

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun