Soldalens serviceenhet

Soldalens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning.

Ljusrött hus

Soldalens

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende på Katarinegården som är beläget i närheten av centrum.  
  • erbjuder gruppboende på Karleby boende som är beläget på ett lugnt område nära centrum.
  • erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning vid Soldalens dagverksamhet i Måttis.
  • är beläget i Karleby.

Kontaktuppgifter

Soldalens serviceenhet

Måttisgatan 8, 67600 Karleby
Tfn 0247 431 601

Enhetschef


Tfn 0247 431 601
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Fredrika Ahlvik (boende)
Tfn 0247 431 374
Camilla Byskata (Katarinegården)
Tfn 0247 431 639

Karlebyboende

Kärravägen 1, 67600 Karleby
Tfn 0247 431 638 / Tfn 0247 431 637 / Tfn 0247 431 374
karleby.boende@karkulla.fi

Katrinegården (boende)

Svarvaregatan 1, 67100 Karleby
Tfn 0247 431 640 / Tfn 0247 431 639

Soldalens dagverksamhet

Måttisgatan 8, 67700 Karleby
Tfn 0247 431 937 / Tfn 0247 431 615 / Tfn 0247 431 616

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun