Solbackens serviceenhet

Solbackens serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning i östra Nyland.

Stort, gult hus
Fönster på glänt
kök
Materialskåp

Solbacken

 • omfattar både arbetslivsorienterad och livsorienterad verksamhet.
 • erbjuder varierande underleverantörsarbete, skapande verksamhet med keramik, handarbete och vävning, kursverksamhet, köksarbete och utearbete.
 • en viktig del av verksamheten är också motion och stödjande av sociala färdigheter, ADL- samt IKT-färdigheter.
 • erbjuder även eftermiddagsvård.
 • är beläget i Johannisberg, i närheten av Borgå centrum.

Ågatans verksamhetspunkt

 • på enheten arbetar en liten och självständig grupp.
 • en viktig del av verksamheten är underleverantörsarbete.
 • gruppen deltar även aktivt i olika kurser och evenemang samt tränar på sociala, ADL- och IKT-färdigheter.
 • är beläget vid Borgå Folkakademi.

Arbete med stöd och utlokaliserad arbetsverksamhet

 • utgör en viktig del av verksamheten och erbjuds alla brukare med intresse och möjlighet för denna verksamhetsform.
 • är en form av sysselsättning för personer som yrkesmässigt och socialt kan utföra uppgifter med stöd av arbetslivstränare och den arbetsledning som ges på arbetsplatsen.
 • de utlokaliserade brukarna träffar regelbundet sin arbetslivstränare för gemensamma möten och handledning.

Klubben

 • är integrerad med Jackarbygatans boende (Centrumbackens serviceenhet).
 • erbjuder livsorienterad verksamhet.
 • innehållet är skräddarsytt och strukturerat för brukare som behöver individuellt anpassad daglig sysselsättning.

Utterbäck dagverksamhet

 • är ett lugnt och naturskönt område nära havet
 • består av fyra enheter: Verkstan, Vinden, Gossebo och Stallet
 • erbjuder en meningsfylld vardag med varierande arbete, sysselsättning och upplevelser utgående från var och ens behov och förutsättningar
 • stallet är en del av dagverksamheten och här deltar brukare från olika enheter inom Östra Nyland

Kontaktuppgifter

Solbackens serviceenhet

Teknikbågen 1, vån. 2, 06100 Borgå

Vikarierande enhetschef

Michaela Backman
Tfn 0247 431 404
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Solbacken
Fredrika Runebergsgatan 11 D, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 540

Ställföreträdare

Yvonne Ekström
Tfn 044 758 1331
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ågatans verksamhetspunkt
Ågatan 15, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 492

Klubben
Jackarbygatan 4, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 491

Arbete med stöd/utlokaliserat arbete
Teknikbågen 1, vån 2, 06100 Borgå

Arbetslivstränare

Elisabeth Kvikant
Tfn 0247 431 410
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Julia Dromberg
Tfn 0247 431 379
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Utterbäck
Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Ställföreträdare

Johanna Nyholm
Tfn 0247 431 420
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Dagverksamheten
Tfn 0247 431 420

Verkstan
Tfn 0247 431 415

Vinden
Tfn 0247 431 416

Gossebo
Tfn 0247 431 458

Stallet
Tfn 0247 431 417

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun