Sandåkers serviceenhet

Sandåkers serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Pedersöre.

Blått hus
Hus

Ungdomsboende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • är en boendeenhet för unga vuxna med funktionsnedsättning och autism.
  • har nio platser: sju platser i gruppboende och två i lägenhet.
  • personalen består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare.
  • är beläget i Jakobstad.

Vuxen- och seniorboende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • är ett vuxen- och seniorboende.
  • har 15 platser: tio platser i gruppboende och fem platser i lägenhet.
  • personalen består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare.
  • är beläget i Jakobstad.

Kontaktuppgifter

Sandåkers serviceenhet

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 690, Tfn 0247 431 657

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247431635, Tfn 0247431636

Enhetschef

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Gunborg Silván
Tfn 0247 431 050
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Johanna Englund
Tfn 0247 431 110
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sandåkers boende Skolhusgränd

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 690

Sandåkers boende Ebba Brahe esplanaden

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 636

Spirea boende

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 645

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun