Sandåkers serviceenhet

Sandåkers serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad.

Blått hus
Hus

Ungdomsboende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • är en boendeenhet för unga vuxna med funktionsnedsättning och autism.
  • har nio platser: sju platser i gruppboende och två i lägenhet.
  • personalen består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare.
  • är beläget i Jakobstad.

Vuxen- och seniorboende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • är ett vuxen- och seniorboende.
  • har 10 platser: fem platser i gruppboende och fem platser i lägenhet.
  • personalen består av närvårdare, socionomer, sjukskötare och vårdare.
  • är beläget i Jakobstad.

Kontaktuppgifter

Sandåkers serviceenhet

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare
Emilia Byggmästar
Tfn 0247 431 690, 0247 431 657
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Gruppboende, senior
Ebba Braheesplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 635

Lägenhet, senior
Ebba Braheesplanaden 4, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 636

Ungdomsenhet Sandsund
Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 690, 0247 431 657

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun