Saktis serviceenhet

Saktis serviceenhet erbjuder dagverksamhet för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten hör till Expert- och utvecklingscentret .

Blommor, prydnad
Myshörna
Väg till byggnad

Saktis

  • är en liten dagverksamhet i hemlik miljö för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
  • dagverksamheten är i direkt anslutning till Fyrväpplingens serviceenhet där servicetagarna bor.
  • erbjuder upplevelser och stimulans av olika slag i vardagen utgående från individuella behov.
  • personalen består av en vårdare och en handledare samt enhetschef.
  • är belägen vid Kårkulla samkommun i Kirjala, cirka 10 kilometer från Pargas centrum.

Kontaktuppgifter

Saktis serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 274 / 0247 431 250

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Daniela Lehtonen
Tfn 0247 431 269
fornamn.efternamnd@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun