Ringvägarnas serviceenhet

Rinvägarnas serviceenhet erbjuder gruppboende. Enheten är belägen i norra Helsingfors.

Vitt hus
Ringvägarna 2

Andelslagsvägens boende

  • är ett strukturerat gruppboende.
  • boendet är uppdelat i två sidor där vardera sida har eget kök och vardagsrum.
  • läge är optimalt med tanke på avståndet till dagverksamheterna i Krämertskog och Kånala.
  • är beläget i ett lugnt småhusområde i Baggböle i norra Helsingfors.
  • personalen består av närvårdare och en sjukskötare.

Elovägens boende

  • är ett modernt gruppboende
  • består av åtta lägenheter med gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och tvättstuga.
  • rummen är utrustade med personlyft på skena i taket.
  • personalen består av närvårdare och en sjukskötare.
  • är beläget i ett lugnt småhusområde i Baggböle i norra Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Ringvägarnas serviceenhet

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors
Tfn 0247 431 469
Tfn 0247 431 470 (röda sidan)
tfn 0247 431 475 (blåa sidan)

Vikarierande Enhetschef
(Andelslagsvägens boende )

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare
(Andelslagsvägens boende )

Linda Lerche
Tfn 0503154907
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Elovägens boende

Elovägen 56, 00660 Helsingfors
Tfn 0247 431 698

Vikarierande Enhetschef
(Elovägens boende )

Peter Moberg
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare
(Elovägens boende )

Gloria Peltomaa
Tfn 0247 431 493
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

(Elovägens boende)

Anna-Karin Nygren
Tfn 0247 431 265
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun