*Regionförvaltning i västra Nyland

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs, Finland

Mötesrum

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i västra Nyland

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs
Tfn kansli 0247 431 521
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Trude Jansson-Wenberg

Regionchef i västra Nyland
Tfn 0247 431 403

Ann-Louise Stam

Kanslist i västra Nyland
Tfn 0247 431 521

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun