*Regionförvaltning i östra Nyland

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Hus

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i östra Nyland

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå
Tfn kansli 0247 431 510
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Regionchef i östra Nyland

Annina Alexandersson
Tfn 0247 431 402

Kanslist

Annica Åhman
Tfn 0247 431 510

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun