*Regionförvaltning i norra Österbotten

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Stationsvägen 1 Jakobstad

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i norra Österbotten

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad
Tfn kansli: 0247 431 670
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Satu Broman

Vikarierande regionchef 4.10-30.11.2021
Satu Broman
Tfn 0247 431 608

Ann-Catrine Vuolle
Regionchef i norra Österbotten
Tfn 0247 431 608

Pia-Maria Iskasson

Kanslist
Tfn 0247 431 670

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun