*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa

Rött höghus

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa
Tfn kansli: 0247 431 679
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Mari-Anette Rönnlund

Regionchef i mellersta och södra Österbotten
Tfn 0247 431 600

Edith Nyman

Vikarierande kanslist i mellersta och södra Österbotten
Tfn 0247 431 679

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun