*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa. 

Vasa servicepunkt

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa
Tfn kansli: 0247 431 679
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Regionchef i mellersta och södra Österbotten

Mari-Anette Rönnlund
Tfn 0247 431 600

Vikarierande kanslist

Edith Nyman
Tfn 0247 431 679

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun