*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

korridor från regionala expertteamet i Helsingfors

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn kansli 0247 431 516
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Regionchef i mellersta Nyland

Kim Meller
Tfn 0247 431 305

Kanslist

Pia Mikkonen
Tfn 0247 431 516

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun