*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

korridor från regionala expertteamet i Helsingfors

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i Mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn kansli 0247 431 516
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kim Meller

Regionchef i mellersta Nyland
Tfn 0247 431 305

Pia Mikkonen

Kanslist i mellersta Nyland
Tfn 0247 431 516

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun