*Regionförvaltning i Åboland

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Fastigheten Centralförvaltningen

Kontaktuppgifter

Regionförvaltning i Åboland

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn kansli: 0247 431 205
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Regionchef i Åboland

Hilve Sandblom
Tfn 0247 431 224

Kanslist

Solveig Wilén
Tfn 0247 431 205

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun