Peppargränds serviceenhet

Peppargränds serviceenhet består av verksamhetspunkterna Lyan i Kirjala och Morrestorns serviceenhet (Tennby lägenhets- och stödboende samt Pjukala elevhem). Från och med september 2022 kommer Peppargränds serviceenhet att bestå av Peppargränd och verksamhetspunkten Morrestorns serviceenhet. Flera av Lyans nuvarande servicetagare och personal kommer att flytta från  Lyan till Peppargränd.

Vardagsrum
kök
Höghus
Gul husbyggnad
Strand

Lyan

 • är ett psykosocialt boende som stöder personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag.
 • består av ett grupp- och lägenhetsboende med sammanlagt 19 platser
 • personalen stöder och ger service utgående från individuella behov med personcentrerad planering och verksamhetsterapeutiska metoder i fokus.
 • är beläget i ett naturskönt område på Kirjalaön i Pargas.

Morrestorns lägenhets- och stödboende

 • är ett boende som består av nio lägenheter i olika storlekar.
 • kansliet och de gemensamma utrymmena är belägna i en skild lägenhet.
 • stödboendelägenheterna finns på olika håll i Pargas.
 • personalen är tillgänglig dygnet runt.
 • för de servicetagare som uppnått pensionsåldern ges personligt, anpassat stöd dagtid.
 • är beläget på gångavstånd från Pargas centrum.

Pjukala elevinternat

 • består av elevinternat där även korttids- samt lovvård erbjuds.
 • är beläget cirka tre kilometer från Pargas centrum intill havet med tillgång till strand och strandbastu.
 • personalen är tillgänglig dygnet runt.

Peppargränds boende

 • erbjuder lägenhetsboende och gruppboende för vuxna i alla åldrar
 • består av tre moduler med egen ingång och terrass. I huset finns också en gemensam bastuavdelning.
 • är beläget i centrala Pargas.

Kontaktuppgifter

Peppargränds serviceenhet

Tennbyvägen 42 bostad 13, 21600 Pargas

Enhetschef

Marjo Lepistö-Grönroos
Tfn 0247 431 312
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Susanne Ålgars
Tfn 0247 431 380
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Morrestorns lägenhetsboende

Tennbyvägen 42, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 328

Morrestorns stödboende

Tennbyvägen 42, 21600 Pargas
Tfn 0274 431 329

Pjukala korttidsvård

Pjukalavägen 134, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 312

Pjukala elevinternat

Pjukalavägen 134, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 330

Peppargränds boende

Peppargränd 8, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 332

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun