Österby serviceenhet

Österby serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Ekenäs.

Rött hus
Rött hus
Kök
Vardagsrum
Kök

Österby boende (Böningsvägen 22)

  • är ett seniorboende.
  • byggnaden är uppdelad i två moduler för att skapa en lugn och trivsam miljö.
  • största delen av brukarna har sin dagliga verksamhet på boendet.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget cirka fem kilometer från Ekenäs centrum i ett lugnt egnahemshusområde.

Österby boende (Cylindergränd 4)

  • består av ett litet gruppboende och ett lägenhetsboende.
  • i boendet bor personer i varierande ålder och med olika grad av funktionsnedsättning.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget cirka fem kilometer från Ekenäs centrum i ett lugnt egnahemshusområde

Kontaktuppgifter

Österby serviceenhet

Böningsvägen 22, 10620 Ekenäs
Tfn A: 0247 431 506
Tfn B: 0247 431 507

Cylindergränd 4,10620 Ekenäs
Tfn: 0247 431 483

Enhetschef

Linda Mattsson
Tfn 0247 431 502
lmattsso@karkulla.fi

Ställföreträdare

Jessica Mannström
Tfn 0247 431 496
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun