Octavens serviceenhet

Octavens serviceenhet erbjuder dagverksamhet i form av livsorienterad
verksamhet. Enheten är belägen i Helsingfors.

Allrum
Pyssel

Octavens dagverksamhet

  • erbjuder dagverksamhet i form av livsorienterad verksamhet samt boendeservice.
  • verksamheten sker i fem olika grupper; hantverk, slöjd, upplevelse, allaktivitet och lugn verksamhet.
  • på enheten arbetar fem grupphandledare, tre assistenter, enhetschefen och regionens arbetarskyddsfullmäktige har sina utrymmen i ett trähus på ett plan.
  • är beläget på ett lugnt och tryggt bostadsområde i Krämertskog med goda möjligheter till utevistelse och promenader. Trafikförbindelserna till olika delar av staden är bra.

Kontaktuppgifter

Octavens serviceenhet

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Enhetschef

Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

 Jshnar Abdul Rahman
Tfn 0247 431 408
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Octavens dagverksamhet

Lästmakarvägen19, 00620 Helsingfors
Tfn 0247 431 430

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun