Nyboda serviceenhet

Nyboda serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet samt grupp- och lägenhetsboende och stödboende. Enheten är belägen i Nykarleby.

Vitt hus
Korridor
korridor
Soffgrupp
Tavla som föreställer en båt
Tavla med strandmotiv

Villa Joupers

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • sammanlagt finns 11 boendeplatser, fyra i gruppboende och sju lägenheter.

Villa Bergstigen

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende.
  • sammanlagt finns sex boendeplatser, fem platser i gruppboende och en lägenhet.

Dagverksamheten

  • erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande service.
  • verksamheten består av sysselsättning inom fastighetsarbete, underleverantörsarbete, kök, konst, kommunikation och sinnesstimulering.
  • erbjuder även utlokaliserad dagverksamhet på den öppna arbetsmarknaden, till exempel vid butiker, cafeér och restauranger. 
  • personal finns på plats vardagar
  • är beläget i Nykarleby.

Kontaktuppgifter

Nyboda serviceenhet

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

Enhetschef

Jennie Kanckos-Sandberg
Tfn 0247 431 605
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare 

Maria Penttinen/Villa Joupers och Irén Häger/AC
Tfn 0247 431 650 / 0247 431 559
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Villa Bergstigen/Stödboenden

Bergstigen 5, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 648

Villa Joupers

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 650

Arbetscentralen

Joupersgatan 1, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 620

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun