Nyboda serviceenhet

Nyboda serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet samt grupp- och lägenhetsboende och stödboende. Enheten är belägen i Nykarleby.

Vitt hus
Korridor
korridor
Soffgrupp
Tavla som föreställer en båt
Tavla med strandmotiv

Villa Joupers

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • sammanlagt finns 11 boendeplatser, fyra i gruppboende och sju lägenheter.

Villa Bergstigen

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende.
  • sammanlagt finns sex boendeplatser, fem platser i gruppboende och en lägenhet.

Dagverksamheten

  • erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande service.
  • verksamheten består av sysselsättning inom fastighetsarbete, underleverantörsarbete, kök, konst, kommunikation och sinnesstimulering.
  • erbjuder även utlokaliserad dagverksamhet på den öppna arbetsmarknaden, till exempel vid butiker, cafeér och restauranger. 
  • personal finns på plats vardagar
  • är beläget i Nykarleby.

Kontaktuppgifter

Nyboda serviceenhet

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

Vikarierande enhetschef

Eva Nystedt
Tfn 0247 431 605
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Irene Häger
Tfn 0247 431 025
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare (50 %)

Margaretha Gunnar
Tfn 0247 431 649
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nyboda stödboende

Bergstigen 5, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 648

Villa Bergstigen boende

Bergstigen 5, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 648

Villa Joupers boende

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 650

Nyboda dagverksamhet

Joupersgatan 1, 66900 Nykarleby
Tfn 0247 431 620

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun